Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg commissaris-generaal federale politie

Samen met zijn verbindingsambtenaren had de gouverneur een overleg met de (nieuw) benoemde commissaris-generaal van de federale politie.  Het ging om een informele ontmoeting in de hoofdstad van de provincie waarop ook de bestuurlijke directeur-coördinator en de gerechtelijke directeur van de federale politie aanwezig waren, samen met de voorzitter van de vaste commissie voor de lokale politie (VCLOP).  De procureur van West-Vlaanderen en zijn referentiemagistraat transmigratie maakten de groep compleet.  De deelnemers wisselden in alle openheid van gedachten over de transmigratie.  Dit onderwerp sluit aan op de eerdere ontmoeting met de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken van ongeveer een maand geleden.  Hiervoor zal de federale politie een bijkomende inspanning leveren.  Ook de uitdagingen verbonden aan de nakende maar toch wel onvoorspelbare Brexit werden aangeraakt, waarop ook de federale politie hard inzet.  Het was een bijzonder verrijkend moment. (1/3/2019)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be