Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Opening nieuwe brandweerkazerne Deerlijk

Met een structuur gebaseerd op vier hulpverleningszones is de schaalvergroting bij de brandweer in onze kustprovincie een stuk groter dan bij de politie, die nog op 19 zones berust. De uitdaging van de hulpverleningszones is te groeien van een puur repressieve organisatie, met een specifieke focus op brand en ongevallen, naar een moderne slagkrachtige organisatie die geïntegreerd werkt binnen een ruimere multi- en transdisciplinaire context van hulpverlening. Dit om maatschappelijk relevant te blijven en te beantwoorden aan reële maatschappelijke noden. De opgedane praktijkervaring van de afgelopen jaren leert dat de hulpverleningszones een maximale invulling aan hun verworven autonomie geven. De fusiebeweging werd gebruikt als momentum voor de bundeling van de West-Vlaamse krachten voor meer innovatie en expertise-uitwisseling. Ondertussen is West-Vlaanderen toonaangevend geworden in de samenwerking tussen de hulpverleningszones.” zei de gouverneur op de opening van de nieuwe brandweerkazerne te Deerlijk. (31/1/2020)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be