Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Netwerkevent rond safety en security - Dagelijks bestuur WPS - Provinciale Raad Opleiding WOBRA

De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en het Nationaal Crisiscentrum nodigden de gouverneur uit op het netwerkevent rond safety en security ‘Partners in Crisis’. Na een introductie door Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken lichtte Bart Raeymaekers, directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum de uitdagingen bij de realisatie van de strategische visie 2020 toe. Saskia Van Uffelen (Digital Champion voor België) gaf een boeiende uiteenzetting over digital transformation. (24/10/2019)

De gouverneur zat het dagelijks bestuur van de WPS voor. Op de agenda stonden de werking van de school, de afrekening 2018 en de begroting 2020. (05/11/2019)

Hiernaast was er de Provinciale Raad voor Opleiding WOBRA, onder voorzitterschap van de gouverneur. Op de agenda stonden de voorstellen en formele goedkeuring opleidingsplan 2020. Verder was de betaling instructeurs door de hulpverleningszones geagendeerd. (23/10/2019)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be