Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Life project Oudlandpolder

Ik mag met enige trots zeggen dat we al een mooie weg hebben afgelegd. Op 4 april 2019 ondertekenden 20 partners het Raamakkoord Oudlandpolder. Doel van het Raamakkoord is om op een geïntegreerde manier te komen tot een verbeterde waterhuishouding in het werkingsgebied, om problemen van verzilting, overstromingsschade en droogte te voorkomen. Een stuurgroep, met de gouverneur als voorzitter, vertaalt de basisprincipes uit dit Raamakkoord naar actieprogramma’s en concrete maatregelen. Afgelopen vrijdag was er nog een stuurgroep en hadden we het over de indeling van het gebied in compartimenten. Dergelijke indeling moet een afzonderlijk peilbeheer mogelijk maken aangepast aan de specifieke doelstellingen in het gebied. Maatwerk is en blijft belangrijk. Regionale partners met diepgewortelde kennis over het gebied vervullen een sleutelrol. Daarom wil ik graag afsluiten met mijn oprechte felicitaties aan de lokale verantwoordelijken en alle betrokken partners die hebben bijgedragen aan dit mooie project." zei de gouverneur op het Life-project Oudlandpolder. (1/12/2019)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be