Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Informatiemoment Crisiscentrum en OCAD

De gouverneur verwelkomde de deelnemers op het informatiemoment over de werking van het nationaal crisiscentrum en het OCAD:  “Het woord 'dreigingsniveau' heeft ondertussen breed ingang gevonden in ons dagelijks leven, al was het maar door de zichtbare militaire aanwezigheid op straat. Van militairen tot betonblokken, van veiligheidsfouilles tot rugzakkenverboden. Alle maatregelen die burgemeesters op vandaag heel doordracht overwegen en bewust opleggen, behoorden tot een paar geleden zeker niet tot de gewone gang van zaken. Het 'crisiscentrum' klonk ons tot voor kort niet vreemd in de oren, maar had ook niet meteen een zichtbare inhoud of gedaante voor de modale burger. Ook daarin kwam een kenmerkende verandering: vanop dat centrale niveau wordt – daar waar nodig – voortaan bijstand en ondersteuning geleverd tot in de kleinste gemeente van het land. Dit bij alle evenementen waarbij ons openbaar leven onder druk kan komen te staan”. (09/05/2019

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be