Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Groundbreaking ceremony Desotec

Naast de algemene taken rond veiligheid en coördinatieopdrachten heeft elke provinciegouverneur ook aandacht voor maatschappelijk relevante thema’s in de eigen provincie. Zo bracht ik vorig jaar onze grote afhankelijkheid van water en de precaire waterbeschikbaarheid onder de aandacht. Water is één van de belangrijkste vestigingsfactoren voor onze Vlaamse en Europese economie.  Eerder had ik het ook al eens over het belangrijke kusttoerisme in West-Vlaanderen. De uitdagingen en het potentieel van de Noordzee belichtte ik vier jaar geleden. De rode draad is altijd het algemeen belang en het belang van duurzaamheid en van duurzame productiesystemen. Duurzame ontwikkeling is een vorm van ontwikkeling die voortduurt in de tijd. Bodem, water, biodiversiteit en energie zijn fundamenteel voor de economie. West-Vlaanderen heeft een waterintensieve economie, terwijl de waterbeschikbaarheid onder druk staat. Dit vraagt om bijzondere aandacht. De productie op de bedrijven heeft directe impact op de omgeving via bodem, lucht en water. Maar ook omgekeerd heeft elke wijziging in de omgevingsfactoren een impact op de productie. Hier komt Desotec in het verhaal met haar industriële zuiveringsoplossingen op basis van mobiele filters met actieve kool voor het opvangen van verontreinigingen uit lucht, gas, vloeistoffen of water.’ zei de gouverneur op het panelgesprek naar aanleiding van de Groundbreaking Ceremony Desotec. (2/4/2019)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be