Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Grensoverschrijdende samenwerking: Scheldemondraad en ontvangst medische delegatie uit China

Op 24 april vond de eerste Scheldemondraad plaats binnen de nieuwe legislatuur met de Provincie West-Vlaanderen als voorzitter. We mochten heel wat nieuwe vertegenwoordigers vanuit de gemeenten en provincies verwelkomen om te vergaderen over de (toekomstige)vraagstukken en ambities voor de Euregio Scheldemond. Met een akkoord van de raad voor het uitvoeren van een grensoverschrijdende omgevingsvisie voor de grensstreek werd het ook meteen een zeer vruchtbaar overleg. Gedeputeerde Jean de Bethune richtte nog een oprecht en mooi dankwoord aan afscheidnemend gedeputeerde de Reu, voor zijn jarenlange inzet voor de grensoverschrijdende samenwerking.

De provincies Zhejiang en West-Vlaanderen staan voor een groot aantal uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg. Aangezien beide provincies prat kunnen gaan op hun expertise, kennis en technologie op dit vlak, beslisten beide overheden tijdens de vierde bilaterale stuurgroep in 2015, om een medische samenwerking op te starten met focus op de uitwisseling van theoretische medische kennis. Binnen dit terrein werden diverse activiteiten georganiseerd gedurende de laatste 4 jaar waaronder:

  • studiebezoeken aan Zhejiang voor studenten van de medische richtingen aan de KU Leuven Campus KULAK;
  •  wetenschappelijke seminaries en lezingen door West-Vlaamse arts-specialisten in Zhejiang;
  • observatiestages voor Chinese arts-specialisten in West-Vlaamse ziekenhuizen.

Deze samenwerking is succesvol dankzij de steun van enkele toonaangevende instellingen zoals de Zhejiang Association for Science and Technology, de universiteiten en de ziekenhuizen en artsen van de beide provincies. De gouverneur ontving een vertegenwoordiging van deze medische instellingen in zijn Ambtswoning. (26/4/2019)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be