Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Een veilige vakantie

De dag voor de nationale veiligheidsraad overlegde de nationale crisis cel met alle Belgische gouverneurs. Samen met de noodplanningsambtenaar en haar medewerkers, de politie, brandweer, rode kruis, FOD Volksgezondheid, defensie, civiele bescherming werd in West-Vlaanderen de video conference gevolgd. De opties, de pro’s en contra’s van de mogelijke beslissingen de volgende dag werden besproken met als doel advies te geven voor de mogelijk laatste nationale veiligheidsraad voor de zomer. Door alle gouverneurs werd het belang van een veilige vakantie onderstreept en werden de maatregelen besproken, genomen door de verschillende provincies om het toerisme in veilige banen te leiden.Ik wens alle West-Vlamingen en bezoekers aan onze provincie een veilige, gezonde, deugddoende vakantie toe en wens tevens alle zorgverleners, hulpdiensten, politiediensten die in de zomer zullen verder werken van harte te bedanken voor hun inzet.

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be