Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Diverse vergaderingen: Conclaaf deputatie, West-Vlaamse Politieschool, Eurometropool en Brexit

De gouverneur woonde het conclaaf van de deputatie bij.  Op dit overleg kwamen diverse beleidsprioriteiten en verschillende interessante projecten en thema’s aan bod.  Er werden belangrijke voorstellen gedaan met betrekking tot diverse beleidsdomeinen. (14-15/03.2019)

Op het dagelijks bestuur van de WPS, voorgezeten door de gouverneur, waren volgende punten geagendeerd: de werking van de school, personeelsaangelegenheden en de stand van zaken van de financiering van het politieonderwijs.  Tenslotte bespraken de bestuursleden de stand van zaken van de hervorming van het politieonderwijs. (26/03/2019)

Vrijdagvoormiddag 29 maart 2019 stond de agenda van de gouverneur volledig in het teken van de Eurometropool.  ’s Morgens zat de gouverneur de vergadering van het Regionaal Overleg Metropool (ROM) voor in het stadhuis van Kortrijk. Dit overlegorgaan streeft gemeenschappelijke Vlaamse standpunten na. De Vlaamse verkozenen die deel uitmaken van het Bureau en de Algemene Vergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de Vlaamse medewerkers die deze EGTS opvolgen en een vertegenwoordiger van Transforum vzw maken deel uit van ROM. De vergadering stond vooral in het teken van de voorbereiding van de Algemene Vergadering van de Eurometropool die in de voormiddag te Rijsel plaatsvond.  Voornaamste thema op zowel het ROM als de Algemene Vergadering was de luchtkwaliteit in de Eurometropool.  Daarnaast werden ook een aantal beslissingen genomen over de begroting van de Eurometropool. (29/03/2019)

Op 1 april volgde de gouverneur een vervolgvergadering over de Brexit op, samen met de verschillende betrokken partners van het havenbedrijf, van lokale en federale politie, van Civiele Bescherming,  Defensie, medische diensten, de stad Brugge en het Vlaams VerkeersCentrum (VCC).  Het doel van de vergadering was het finaliseren van de afspraken die van toepassing zullen zijn bij een harde Brexit.  In West-Vlaanderen zijn hiervoor 3 risicozones afgebakend. Vooreerst de haven van Zeebrugge en de omgeving hierrond. Vervolgens de Westkust die zal te kampen hebben met de gevolgen van de Brexit voor de havens van Duinkerke en Calais. Tenslotte  de omgeving van Rekkem die mogelijks ook geïmpacteerd zal geraken door omgeleide verkeersstromen.  De diensten van de gouverneur maken hiervoor een plan op volgens de principes van de noodplanning.

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be