Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Conferentie gouverneurs - Dagelijks bestuur WOBRA - Strategisch Adviescomité Passant

De maandelijkse conferentie van gouverneurs vond online plaats. Met zijn collega's besprak de gouverneur de stand van zaken van Covid-19, de corona-impact op veilgheidsscholen en het arrest van de raad van state over de bijdragen brandweer. (03/02/2021) 

Onder voorzitterschap van de gouverneur vond het dagelijks bestuur van het West-Vlaams Opleidingscentrum voor de Brandweer- Reddings- en Ambulancediensten ( WOBRA) in Zedelgem plaats.  Tijdens deze vergadering werd de werking van de school besproken. Hiernaast waren enkele personeelsdossiers en financiële zaken geagendeerd. (08/02/2021)

Er was een online overleg van het Strategisch Adviescomité Passant. Tijdens dit overleg werd aan de hand van verschillende presentaties de impact van COVID-19 op het projectverloop besproken.  De leden van het comité kregen een stand van zaken van de werkzaamheden op het vlak van veiligheid en innovatie. (29/01/2021)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be