Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

november 2020

Veiligheidsoverleg Westerscheldedelta

 De gouverneur nam deel aan het digitaal veiligheidsoverleg Westerscheldedelta.  Op dit overleg werden onder andere de geactualiseerde activiteitenkalender meerjarenplan GROS 2019 -2023, het grensoverschrijdend risicoprofiel, het project samenwerking North Sea Port, VRZ en Zone Centrum en het onderzoek GROS versus covid-19 door de universiteit van Maastricht besproken.  Daarnaast werden ervaringen van de effecten van de COVID-19-maatregelen op het buurland uitgewisseld. (25/11/2020)
 

Overleg Brexit

Het Nationaal Crisiscentrum organiseerde een digitaal overleg over de Bexit. De gouverneur nam hieraan deel. Tijdens dit overleg bespraken de deelnemers de aanpak van de risico’s en maatregelen om de Brexit  in goede banen te leiden en de hinder zo beperkt mogelijk te houden. (25/11/2020)

Bestuurscomité Kulak

De gouverneur woonde de digitale bijeenkomst van het bestuurscomité van de KULAK bij.  Volgende agendapunten werden besproken: een stand van zaken van de aanpak van corona, het strategisch dossier Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen Campus Brugge en een stand van zaken van de ManaMa’s. (17/11/2020)

Extra raad van bestuur WPS

Op donderdag 19 november was er in het POV te Zedelgem een extra bijeenkomst van het dagelijks bestuur van de WPS. De gouverneur woonde deze vergadering bij.  Tijdens deze bijeenkomst werd de evaluatie van de gesprekken met persoonsleden besproken. (19/11/2020)

Project ‘Doe de deur dicht’

Preventiecampagne ‘Doe de deur dicht’ werd ontwikkeld door een werkgroep van Netwerk Brandweer met de medewerking en steun van Stichting Brandwonden. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Agentschap Wonen-Vlaanderen, Oscare, Brandweervereniging Vlaanderen, VVSG en Brandweer Brussel. (www.doededeurdicht.be) Er is echter nog een zijproject uitgewerkt  voor deze campagne: Deurdichter. Deurdichter heeft een dubbele betekenis: iemand die op deuren dicht (in dit geval over brandveiligheid), iemand die ook deuren dicht (in het belang van de brandveiligheid). Maud Vanhauwaert, stadsdichter Antwerpen (2019), schreef het campagnegedicht. De gouverneur werkte aan deze campagne mee. (27/10/2020)

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be