Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

september 2020

Task force transmigratie

De gouverneur is sedert twee jaar voorzitter van de ‘Task Force Transmigratie’. Deze groep van justitiële en politionele mandaathouders uit West-Vlaanderen buigt zich op regelmatige basis over deze problematiek. Hoewel de transmigratie deels uit de pers is gebleven door de coronacrisis, blijft deze vorm van mensensmokkel meer dan actueel en vanuit humanitair oogpunt onaanvaardbaar. De vergadering had vooral aandacht voor de sterke toename van oversteken met ‘smallboats’ over het Kanaal en de link met de haventransporten via de West-Vlaamse (en Belgische) snelwegparkings . De gouverneur zet het item prioritair op de agenda met de nieuw aan te stellen ministers van Binnenlandse Zaken en Migratie. Tegelijk wordt de samenwerking met Frankrijk en de UK in het licht van de komende Brexit geïntensifieerd evenals deze met de Europese betrokken diensten. (28/9/2020)

Werklunch met directeur-generaal Ph. Willekens

Maandagmiddag 28 september 2020 had de gouverneur in zijn ambtswoning een werklunch met Philip Willekens, directeur-generaal van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie binnen de FOD Binnenlandse zaken. Thema’s die tijdens de besprekingen aan bod kwamen, waren o.a. bestuurlijke handhaving en de mogelijkheden tot inzet van private veiligheid in de aanpak van transmigratie.

Persconferentie Preventiecampagne “Maak van je camionette geen etalage”

“Maak van je camionette geen etalage is de boodschap die de provincie West-Vlaanderen, UNIZO, de Bouwunie en ikzelf opnieuw onder de aandacht willen brengen. Met een sprekende affiche en folder reiken we een aantal eenvoudige preventieve tips en maatregelen aan om zelfstandige aannemers bewust te maken van hun eigen preventieve rol ter voorkoming van inbraak en diefstal. Het gaat om eenvoudige zaken zoals een goed sleutelbeheer op de werf, tips om de camionette veilig te parkeren, de camionette altijd goed afsluiten, geen duur materiaal zichtbaar laten rondslingeren, sensibilisering om materiaal en machines te merken, te registeren en te verzekeren. Als de boodschap dat je de kat best niet bij de melk zet, in dit geval dat je best geen etalage van je camionette maakt, alle aannemers uit West-Vlaanderen en al wie met zijn camionette in onze provincie komt werken, kan bereiken, dan is ons opzet geslaagd.” zei de gouverneur op de persconferentie ‘Maak van je camionette geen etalage’.

Persconferentie Chinese hub luchthaven Oostende-Brugge

De gouverneur hield een toespraak op de persconferentie naar aanleiding van de inhuldiging van de Chinese hub in de luchthaven Oostende-Brugge.  Chinese cargomaatschappijen en logistieke bedrijven tonen een stijgende interesse in de luchthaven. Deze interesse komt er dankzij de gunstige ligging nabij Europese snelwegen en de havens van Zeebrugge en Oostende. Ook Z.E. de heer Zhongming Cao, Ambassadeur van China woonde de persconferentie bij. (24/9/2020)

CCProv en videoconferentie

In opvolging van de Veiligheidsraad van 23 september vond er CCProv en videoconferentie plaats. Op de agenda stonden de aanpassingen van de teststrategie en de richtlijnen bij terugkeer uit een rode zone kwamen aan bod. (25/9/2020)

Boekvoorstelling ‘A Belgian passage to China’

Als gouverneur van het provinciebestuur West-Vlaanderen ben ik verheugd u hier vandaag te mogen verwelkomen op de boekvoorstelling ‘A BELGIAN PASSAGE TO CHINA’. Het is een opportuun moment om de geschiedenis van de relaties tussen België en China in kaart te brengen. In 1254 reisde Willem van Ruubroeck, uit Frans Vlaanderen reeds als een van de eerste westerlingen tot in Mongolië, lang voor Marco Polo. In 1660 hadden we de West-Vlaming Ferdinand Verbiest in de Verboden Stad in Beijing. Vanaf 1900 waren het de kolonisatiedrang van Leopold II, de ambities van de Belgische industrie voor o.a. het aanleggen van trein en tramnetten en de missioneringsdrang van de Scheutisten en de paters Franciskanen die honderden mensen uit België naar China stuurden. Over hen gaat het in ‘A Belgian Passage to China’.  Ik wens prof. dr. Mathieu Torck van de Universiteit Gent, dr. Johan Mattelaer, Charles Lagrange en Roland Dussart-Desart of in het kort ‘de auteurs van het boek’ te feliciteren met deze prachtige uitgave. Ik kijk er alvast naar uit om dit boek te kunnen lezen. (22/9/2020) 

Opening academiejaar Kulak Kortrijk

De gouverneur woonde de opening van het academiejaar van de Kulak in Kortrijk bij. Professor Lieven De Lathauwer sprak tijdens de academische zitting over ‘De kracht van artificiële intelligentie’. Aansluitend hield professor Paul Igodt een toespraak over ‘De kracht van wiskunde”. Tenslotte lichtte professor Elegast Monbaliu  ‘De kracht van hightech revalidatie’ toe. Na deze toespraken opende professor Luc Sels, rector het academiejaar. (22/9/2020)

 

High level taskforce droogte

De Vlaamse Regering keurde op 17 juli 2020 een Blue Deal goed met meer dan 70 concrete acties om Vlaanderen weerbaarder te maken tegen droogte. Een high level taskforce droogte ondersteunt de Vlaamse Regering in de realisatie van de Blue Deal en wil ook aanvullende maatregelen identificeren in de aanpak van droogte. De gouverneur nam deel aan de eerste bijeenkomst van deze taskforce. (21/09/2020)

Viering oprustgestelde personeelsleden provincie West-Vlaanderen

“Ik ben vereerd jullie hier te verwelkomen op de viering van de oprustgestelde personeelsleden van de administratie van onze provincie. ‘Op rust gesteld zijn’, dat klinkt anders dan ‘op pensioen gaan’.  In deze uitdrukking horen we ‘op rust zijn’.  Veel senioren voelen zich nog jong en veel gepensioneerden denken nog niet aan echte rust.  Deze aanduiding is verouderd.  Want geef toe, iemand op pensioenleeftijd staat nog niet voor de ‘vierde leeftijd’ van het bejaard zijn.  Vroeger was je oud toen je met pensioen ging, nu heb je met een beetje geluk nog wel wat actieve jaren voor de boeg met tijd voor recreatie, reizen sport en verenigingsleven.  Ook tijd voor de kinderen en kleinkinderen.  Kortom: op rust gesteld zijn, betekent zeker niet uitgeteld zijn” zei de gouverneur tijdens de viering van de oprustgestelde personeelsleden van de provincie West-Vlaanderen. (17/09/2020)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be