Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

februari 2019

Persconferentie Blankenberge Noordzeedrones

In 2015 en 2018 deed Noordzee drones mee aan de grote provinciale communicatieoefening van alle veiligheidsdiensten aan zee.  Na de oefening van 2018 kon Noordzee drones de gouverneur overtuigen om drones in te zetten voor de strandreddingsdienst.  De gouverneur nam in overleg met het stadsbestuur van Blankenberge de beslissing om een drone aan te kopen en 5 mensen van de Blankenbergse strandreddingsdienst op te leiden tot erkende professionele dronepiloten. 
Een fotomoment vond plaats in Zeebrugge. (20/02/2019)

Strategisch comité

In Mons verwelkomde de gouverneur de deelnemers van het comité stratégique.  De organisatie van de bijeenkomst lag in handen van de procureur-generaal van Mons.
Op de agenda stonden de mandaten van de subwerkgroepen en de Conventie van Metz.
Tenslotte ondertekenden de Préfet, de gouverneurs van West-Vlaanderen en Henegouwen en de dirco’s van West-Vlaanderen en Henegouwen het protocol “grensactieplan”. (19/02/2019)

Overleg Euregio Scheldemond

De gouverneur had een overleg met betrekking tot het voorzitterschap van de provincie West-Vlaanderen van de scheldemondraad.  De samenstelling, de mogelijke accenten en de thema’s van de scheldemondraadvergaderingen kwamen hierbij aan bod. (12/02/2019)

Bezoek Premier Charles Michel aan het Europacollege

Charles Michel, Eerste Minister van België, bracht een bezoek aan het Europacollege.  De Eerste Minister huldigde het gebouw van het Europacollege, gelegen aan Dijver 9, officieel in als het Paul Henri Spaak gebouw.  De inhuldiging werd gevolgd door een toespraak getiteld “De toekomst van Europa”. (12/02/2019)

  • Bron: Pablo Annys

Haalbaarheidsonderzoek schaalvergroting West-Vlaamse politiezones

In opdracht van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken werd in 2018 in alle provincies een verkennend onderzoek gevoerd naar de haalbaarheid van schaalvergroting onder de respectieve lokale politiezones.  Professor Jelle Janssens, docent Strafrecht en Criminologie aan de UGent, die de onderzoeksopdracht binnen onze provincie heeft uitgevoerd, gaf een toelichting over de West-Vlaamse resultaten en mogelijkheden.  De gouverneur zat dit info- en feedbackmoment voor.  Dit vond plaats in het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten te Zedelgem. (07/02/2019)

  • Bron: Steve Margodt - WPS

Lezing Bénédicte Frankinet

Bénédikte Frankinet, voormalig permanent vertegenwoordiger van België in de Verenigde Naties, hield een exclusieve lezing bij UNU-CRIS in Brugge.  De gouverneur was hierop aanwezig. (12/02/2019)https://www.facebook.com/unucrisbruges/photos/pcb.2002949156491027/2002944746491468/?type=3&theater

 

  • Bron: United Nations University - CRIS

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be