Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Thuiswerken?

Beste lezer

Over thuiswerken bestaan veel verschillende meningen en ervaringen. Zo blijkt uit een recent Nederlands onderzoek dat veel werkgevers nu alweer druk uitoefenen op hun personeel om weer naar kantoor te komen. “Best gek, want dat gaat tegen het advies van de overheid in. Het grootste probleem met thuiswerken? Het heeft geen status. De baas heeft het liever niet”. Die wil controle houden, en zijn mensen graag om zich heen zien. Nog volgens het onderzoek krijgt het personeel dat daar gehoor aan geeft, de leukste klusjes – niet de thuiswerkers achter hun keukentafel. “Uit het oog, uit het hart. Het kantoor is de arena waarin het allemaal gebeurt, de plek waar carrières gevierd worden. De plek waar vergaderd wordt ook, waar ‘stappen gezet’ worden, waar de stippen op de horizon je om de oren vliegen, waar de dossiermappen rondlopen – het is allemaal gebakken lucht. Maar wil je je profileren, dan moet je naar kantoor”. Hopelijk zien we door corona in dat we heus niet elke dag naar kantoor hoeven te komen. Wél af en toe – om collega’s te zien, om van elkaar te leren, om te praten over het vak, voor de gezelligheid, en om nieuwe ideeën te bespreken. Dat is de teneur van het artikel “Thuiswerken? Dat heeft de baas liever niet” in NRC.nl van 8 september 2020.

 

Overleg gouverneurs

College Vlaamse gouverneurs
De gouverneur was aanwezig op het college van Vlaamse gouverneurs in Brussel.  Op de agenda stond een kennismaking met de nieuwe gouverneurs, het bestuurlijk toezicht en de stand van zaken van de beleidsprojecten Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid. (14/09/2020)

Conferentie en college gouverneurs
Op woensdag 2 september was er een vergadering van het college en conferentie gouverneurs.  Deze vergadering vond digitaal plaats.  De gouverneurs bespraken het informatiepunt OCAM en de aangepaste procedure werking 1722 naar aanleiding van de coronacrisis. (02/09/2020)

Ontvangst Ambassadeur Nieuw-Zeeland - Gala-avond Steunraad West-Vlaanderen Koning Boudewijnstichting

Ontvangst Ambassadeur Nieuw-Zeeland
De gouverneur ontving Z.E. de heer Greg Andrews, Ambassadeur van Nieuw-Zeeland in zijn ambtswoning. Ambassadeur Andrews sluit zijn termijn als ambassadeur in België af en keert terug naar Nieuw-Zeeland. Hij bedankte de gouverneur voor de fijne samenwerking. (10/09/2020)

Gala-avond Steunraad West-Vlaanderen Koning Boudewijnstichting
De gala-avond van de Steunraad West-Vlaanderen voor de Koning Boudewijnstichting vond dit jaar plaats in Roeselare. Hunne Majesteiten de Koning en Koningin woonden deze plechtigheid bij. Na de begroetingen door de gouverneur, de burgemeester en de voorzitter van de Steunraad was er een socio-cultureel gedeelte met een voorstelling van de projecten van het Streekfonds West-Vlaanderen. (10/09/2020)

Infomoment over het Interreg V-project Mageteaux

"Ruim 2 jaar geleden had ik in het Groot Moerhof in Adinkerke het genoegen om de voorgeschiedenis en de totstandkoming van het Interreg V-project Mageteaux uit te leggen. Met Mageteaux implementeren we de oplossing om de wateroverlast in de grensoverschrijdende Moeren te beperken. De Vlaamse en Franse waterbeheerders ontwikkelden deze oplossing. Nu, twee jaar verder, informeren we de waterbeheerders en lokale besturen, hoever het staat met de uitvoering van het project. Dit initiatief is voor meer dan de helft (55%) gefinancierd met Europese middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)." zei de gouverneur tijdens zijn verwelkoming op het infomoment over het Interreg V-project Mageteaux in Veurne. (08/09/2020)

Dagelijks bestuur vzw WOBRA - Overlegorgaan Kustwacht

Dagelijks bestuur vzw WOBRA
De gouverneur zat het dagelijks bestuur van de vzw WOBRA voor. Op de agenda stonden de werking van de school en een update van de coronamaatregelen. (07/09/2020)

Overlegorgaan Kustwacht
Het overlegorgaan Kustwacht vond plaats onder voorzitterschap van de gouverneur in provinciehuis Boeverbos. Er was een gedachtenwisseling over hoe men kan komen tot een betere 'maritime situational awareness'. Er werd een terugkoppeling gegeven van de demo die hierover plaatsvond tijdens de zomermaanden. Hierbij werd een koppeling van het radarsysteem aan camera’s onderzocht. Verder werd een stand van zaken opgemaakt van de lopende dossiers. (08/09/2020)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be