Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg St.-George’s Day 2018

In London organiseerde Nic Van der Marliere, vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering, een meeting in voorbereiding van St.-George’s Day 2018. De deelnemers bespraken er het programma evenals de tentoonstelling “WO I, de slag om de Noordzee. Brugge als zenuwcentrum van de duikbotenoorlog” die de gouverneur in 2018 in het Provinciaal Hof organiseert. (04/07/2017)

College Vlaamse gouverneurs

De gouverneur woonde het college van Vlaamse gouverneurs bij op het kabinet van Vlaams minister Liesbeth Homans. Tijdens het ambtelijk overleg werden enkele regelgevende initiatieven en de missie-visie oefening ABB besproken. Op het college stonden de problematiek van woonwagenterreinen en de stand van zaken van fusies geagendeerd. (03/07/2017)

Bezoek van de Koning en de Koningin in Westende

Op zaterdag 1 juli woonden Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin een demonstratie van een reddingsoefening op het strand bij. Na afloop ontmoetten ze een 20-tal redders en jobstudent-redders die tijdens de zomer instaan voor de veiligheid aan onze kust. Het bezoek vond plaats in Westende. (01/07/2017)

Scheepvaartverkeersveilige Dagen 2017

De Scheepvaartpolitie organiseerde dit jaar voor de 4de maal de Scheepvaartverkeersveilige dagen, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. Zowel algemene controles als controles op uitrusting en registratie in de kustjachthavens werden georganiseerd. Met deze actiedagen staat de grote inzet van de scheepvaartpolitie en de FOD Mobiliteit voor een veilige zee in de kijker. De persvoorstelling van de Scheepvaartverkeersveilige Dagen vond plaats op vrijdag 30 juni 2017 bij de Scheepvaartpolitie in Nieuwpoort. (30/06/2017)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be