Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Krak van je gemeente

“Vanavond huldigen we hier de Kraks voor 2017. Jullie krijgen er geen medaille voor, komen niet in de boekskes of worden niet gevraagd om een handtekening. Jullie meerwaarde en kracht ligt net in jullie verpersoonlijking van eenvoudige waarden. Het brengen van warmte in jullie omgeving, jullie rechtvaardigheidsgevoel en doorzettingsvermogen. En net daarom verdienden jullie vandaag wél de spotlights en onze felicitaties!” zei de gouverneur tijdens de prijsuitreiking Krak van je gemeente. (30/1/2018)

Algemene vergadering EGTS

Op dinsdagnamiddag 30 januari 2018 woonde de gouverneur de Algemene Vergadering bij van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale te Veurne. Belangrijke punten op de agenda waren enkele wijzigingen in de samenstelling van de Algemene Vergadering, de vernieuwing van het Bureau en de goedkeuring van het oriënterend begrotingsrapport voor 2018. Tenslotte werden drie presentaties gegeven: een presentatie over het Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) van de Région des Hauts‐de‐France, een presentatie over het Schéma de Coopération Territoriale (SCT) van de Métropole Européenne de Lille (MEL) en tenslotte een presentatie over de Stratégie départementale de coopération transfrontalière van de Conseil départemental du Nord. (30/01/2018)

WOBRA dagelijks bestuur

De gouverneur zat het dagelijks bestuur van de WOBRA voor in Zedelgem. Agendapunten waren de werking van de Ambulanciersschool, de brandweerschool, de opleiding redder aan zee evenals de stand van zaken van de financiën. (30/1/2018)

Nieuwjaarsontvangst Frans consulaat

De gouverneur was aanwezig op de nieuwjaarsreceptie in het Frans consulaat in Kortrijk. Dit was op uitnodiging van ereconsul Pierre-Paul De Beir. Naast de gouverneur, die in zijn hoedanigheid van lid van het Bureau en de Algemene Vergadering van EGTS aanwezig was, was ook de nieuwe Franse consul-generaal aanwezig. (27/1/2018)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be