Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Eerstesteenlegging uitbreiding Wasserij Cailliau Ieper

"Met branie en ondernemerschap toont Wasserij Cailliau klaar te zijn voor een nieuwe stap voor het familiebedrijf. Dit verdient onze bijzondere waardering. Kenschetsend voor West-Vlaanderen is de sterke kracht van het ondernemerschap met veel bedrijvigheid, flexibele oplossingsgerichtheid en inventiviteit om de concurrentie voor te zijn. Voor een gezonde economie zijn stimulansen voor het ondernemerschap noodzakelijk. Ondernemerschap wakkert economische groei aan. Groeiende bedrijven zijn een drijfveer voor verandering en innovatie. Groeiende bedrijven hebben hun marktpositie verworven met een degelijke technische achtergrond en een groot innovatief vermogen. Op 17 jaar tijd is het wasvolume van Wasserij Cailliau meer dan vertienvoudigd. Dit is een groeibedrijf. Door de coronacrisis leven we in onzekere tijden. Wie de economische behoeften, opportuniteiten en uitdagingen blijft zien, getuigt van echt ondernemerschap. De wasserij kon haar omzet behouden ondanks de coronacrisis en investeert om verder te groeien. Nancy en Kristof en alle medewerkers van Wasserij Cailliau jeunen zich duidelijk in wat ze doen en weten waarmee ze bezig zijn. Zij verdienen onze waardering en steun. Proficiat bij de start van de uitbreiding en alle succes gewenst." zei de gouverneur op de eerstesteenlegging van de uitbreiding van Wasserij Cailliau in Ieper. (2/10/2020)

Over zelfzorg

Beste lezer

Zoals het woord al zegt, is de betekenis van zelfzorg letterlijk 'voor jezelf zorgen'. Met een volle agenda, een drukke job en een goed gevuld sociaal leven is dat niet zo gemakkelijk. Volgens de Amerikaanse schrijfster en essayist Brianna Wiest gaat zelfzorg meer over kritisch reflecteren dan over in bad gaan met scrubzout of chocoladetaart eten na een drukke werkdag. Ze schrijft dat je bijvoorbeeld kunt bedenken hoeveel onrust het geeft om telkens het gevoel te hebben dat je je maximale potentie moet benutten, steeds alles uit het leven moet halen. En dat je kunt proberen je leven zo in te richten dat je er niet telkens van hoeft te herstellen. Dat kost aanzienlijk meer moeite en inspanning dan het gemiddelde zelfzorgmoment, maar pas dan zorg je écht voor jezelf. Er is de bedenking dat het belangrijk is dat iemand wordt gemotiveerd om te sporten, pauzes in te lassen, meer te rusten. Maar wanneer je de activiteit niet meer om de activiteit zelf doet, verdwijnt het plezier. En dan vervult die activiteit geen intrinsieke behoefte, maar gaat het om de prestatie. Dat streven naar een steeds betere versie van jezelf, zorgt ervoor dat we onszelf onnodig onder druk zetten. Dit is contactuele, spirituele en zintuiglijke armoede.  (“Even #selfcare, en dan nóg harder door” – NRC.nl 11 september 2020).

Bevelsoverdracht Marine - Beleidsorgaan Kustwacht

Flottielje-admiraal Jan De Beurme volgt divisie-admiraal Wim Robberecht op als commandant van de Marine. De gouverneur was aanwezig op de bevelsoverdracht van de commandant van de Marine. (28/9/2020)

De gouverneur woonde de vergadering bij van het beleidsorgaan Kustwacht via Teams. De deelnemers wisselden van gedachten over milieu-gerelateerde onderwerpen, het toekomstig Belgisch voorzitterschap van het EU Coast Guard Functions Forum en de mogelijkheden voor het optimaliseren van de cybersecurity binnen de structuur Kustwacht. Ook de problematiek van het geplande windmolenpark voor de kust van Duinkerke werd uitvoerig besproken.  (1/10/2020)

 

 

  • Bron: Jorn Urbain, fotograaf marine

Task force transmigratie

Sedert twee jaar is de gouverneur voorzitter van de ‘Task Force Transmigratie’. Deze groep van justitiële en politionele mandaathouders uit West-Vlaanderen buigt zich op regelmatige basis over deze problematiek. Hoewel de transmigratie deels uit de pers is gebleven door de coronacrisis, blijft deze vorm van mensensmokkel meer dan actueel en vanuit humanitair oogpunt onaanvaardbaar. De vergadering had vooral aandacht voor de sterke toename van oversteken met ‘smallboats’ over het Kanaal en de link met de haventransporten via de snelwegparkings. De gouverneur zet het item prioritair op de agenda met de nieuwe ministers van Binnenlandse Zaken en Migratie. Tegelijk wordt de samenwerking met Frankrijk en de UK in het licht van de komende Brexit geïntensifieerd evenals deze met de betrokken Europese diensten. (28/9/2020)

Werklunch veiligheid - Persconferentie preventiecampagne 'Maak van je camionette geen etalage'

In de Ambtswoning had de gouverneur een werklunch met Philip Willekens, directeur-generaal van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie binnen de FOD Binnenlandse zaken. Thema’s die tijdens de bespreking aan bod kwamen, waren de bestuurlijke handhaving en de mogelijkheden tot inzet van private veiligheid in de aanpak van transmigratie. (28/9/2020)

'Maak van je camionette geen etalage' is de boodschap die de provincie West-Vlaanderen, UNIZO, de Bouwunie en ikzelf opnieuw onder de aandacht willen brengen. Met een sprekende affiche en folder reiken we een aantal eenvoudige preventieve tips en maatregelen aan om zelfstandige aannemers bewust te maken van hun eigen preventieve rol ter voorkoming van inbraak en diefstal. Het gaat om eenvoudige zaken zoals een goed sleutelbeheer op de werf, tips om de camionette veilig te parkeren, de camionette altijd goed afsluiten, geen duur materiaal zichtbaar laten rondslingeren, sensibilisering om materiaal en machines te merken, te registeren en te verzekeren. Als deze boodschap alle aannemers uit West-Vlaanderen en al wie met zijn camionette in onze provincie komt werken, kan bereiken, dan is ons opzet geslaagd.” zei de gouverneur op de persconferentie.

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be