Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Gemeentelijke noodplanningsplannen bij overstromingen vanuit zee

Het gemeentelijk BNIP ‘Overstromingen vanuit zee’ beoogt, in geval er zich een overstroming vanuit zee voordoet in de gemeente, de nodige personen en diensten te alarmeren, de nodige middelen en mensen in te zetten en de hulpverlening te coördineren op een snelle en efficiënte manier. Het plan legt de communicatie, de te volgen procedures en de onderlinge afspraken vast. Het doel is in de eerste plaats om via een multidisciplinaire aanpak slachtoffers te redden en de bevolking te beschermen. Daarnaast is het BNIP een middel om de overstroming aan te pakken, de gevolgen ervan te beperken en de terugkeer naar de normale situatie te bespoedigen.
Tijdens zijn persbabbel lichtte de gouverneur de stand van zaken van eind januari toe.
13 van de 18 West-Vlaamse gemeenten zijn in orde. 2 gemeenten, Oostende en Zuienkerke, hebben het plan zo goed als afgerond. Oudenburg, Veurne en Gistel hebben nog niets ondernomen, al beloven Gistel en Veurne om er dit jaar werk van te maken.
Deze situatie illustreert wat de gouverneur in zijn rede ‘Is alles veilig?’ van vorig jaar onder de aandacht bracht ‘Noodplanning is het fundament van noodsituatiemanagement. Een noodplan is een beleidsinstrument bedoeld om de snelle inzet van beschikbare hulpverleningsmiddelen mogelijk te maken en een optimale coördinatie van die middelen te realiseren. Er is nood aan verdere professionalisering, werken aan schaalvergroting via intergemeentelijke samenwerking en uniformisering van de opleidings- en competentievereisten voor de noodplanningsambtenaren. De waardering voor de functie van de noodplanningsambtenaar blijft nog te veel onderbesneeuwd, wat helaas enigszins inherent is aan de noodplanning, zolang er niets gebeurt’.

 

Ontvangst door de Gidsenkring van Brugge

Voor een aandachtig publiek van gediplomeerde gidsen sprak de gouverneur over de Raid op Zeebrugge van 23 april 1918. Naar aanleiding van de herdenking van de Raid start er op 20 april  in het Provinciaal Hof in Brugge een prestigieuze tentoonstelling “WOI en de slag om de Noordzee”. Dit is een organisatie van de gouverneur in samenwerking met het VLIZ en met steun van Toerisme Vlaanderen. Curator van de tentoonstelling is onderwaterarcheoloog Tomas Termote.

Persbabbel

Tijdens zijn jaarlijkse persbabbel ging de gouverneur dieper in op de veiligheid in West-Vlaanderen en in het Belgisch deel van de Noordzee. Dit is en blijft topprioriteit voor gouverneur Decaluwé. Die omvat verschillende aspecten:

  • De toekomstvisie met een Kustwachtcentrale, een specifiek samenwerkingsverband tussen het MRCC  en het MIK.
  • Gemeentelijke noodplanningsplannen bij overstromingen vanuit zee.
  • Het belang van een crisiscommunicatieplan bij noodsituaties.
  • Het belang van de registratie van West-Vlamingen op BE-Alert, de tool om de bevolking te informeren bij een noodsituatie.
  • Een nieuwe format verkeersveiligheidsbeleid in West-Vlaanderen.
  • Waterveiligheid en – management met de waterschaarste van vorige zomer in de Westhoek.
  • De verdere strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten in West-Vlaanderen.

Daarnaast was er tijdens deze persbabbel ook aandacht voor cultureel erfgoed onder water.

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be