Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Raad van bestuur VLIZ - Dagelijks bestuur WOBRA - Conferentie van gouverneurs

De gouverneur woonde de raad van bestuur van het VLIZ bij. Diverse agendapunten waren geagendeerd waaronder een stand van zaken van de InnovOcean Campus en Ocean Innovation Space en de RV Simon Stevin. (14/10/2020)

Verder zat hij ook de vergadering van het dagelijks bestuur van de vzw WOBRA voor.  De bestuursleden bespraken de werking van de ambulanciersschool en de brandweerschool. Hiernaast kwam de opleiding redder aan zee aan bod. (14/10/2020)

Tenslotte was er in Brussel een bijeenkomst van de conferentie van gouverneurs.  Op de agenda stonden volgende punten: feedback van de tussentijdse evaluatie Covid-19, de financiële impactanalyse van COVID-19 op de interdisciplinaire provinciale opleidingsinstituten, de continuïteit van hulpdiensten en cruciale sectoren en signalisatie bij ongevallen op autosnelwegen.  (07/10/2020)

VLIZ verstevigt samenwerking met Ecuador rond mariene wetenschappen

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Algemene Directie Maritieme Zaken (DIGEIM) van de Ecuadoriaanse Marine werken al sinds 2008 samen op het vlak van mariene opleidingen, de uitwisseling van mariene data en de bescherming van biosfeerreservaten in de kustzone. Op 6 oktober 2020 ondertekenden beide partijen een overeenkomst om deze samenwerking te bevestigen en verder uit te bouwen. De gouverneur ondertekende het memorandum als voorzitter van het VLIZ . Dit gebeurde in aanwezigheid van Z.E. Pablo Ortíz Garcia, ambassadeur van Ecuador.De ondertekening ging simultaan door in Brugge en in Quito (Ecuador). (06/10/2020)

Overleg beveiliging haven Zeebrugge

In het afgelopen jaar werd een analyse gemaakt van de beveiliging en startte de gouverneur onderhandelingen met het Border Force van de UK. Vandaag werd het resultaat van deze onderhandelingen, samen met burgemeester Dirk De fauw,  Ian Hanson directeur van de UKBF, de nieuwe CEO van het havenbedrijf (MBZ) Tom Hautekiet en diverse CEO’s toegelicht. Het voorstel naar een structurele beveiligingsaanpak voor de haven van Zeebrugge, naar analogie met de haven van Duinkerke en Calais, werd besproken en goedgekeurd. De UKBF is immers bereid om een belangrijke investering in deze aanpak te financieren. Concreet zal in een eerste fase een centrale beveiligings- en controlekamer worden opgericht waarin alle camera’s en detectieapparatuur centraal wordt opgevolgd. Van daaruit kunnen acties worden genomen om illegale inklimming van de haveninfrastructuur, bedrijfsterreinen en terminals te verhinderen. (6/10/2020)

Opening Open Bedrijvendag

Minister Hilde Crevits heeft de Open Bedrijvendag geopend. De gouverneur was hierop aanwezig en bracht een bezoek aan Roularta Media Group.  Deze 30ste editie van de Open Bedrijvendag stond volledig in het teken van digitalisering.  (04/10/2020)

 

Gouverneur geeft het startschot van de handhavingsweek zwerfvuil en sluikstorten in Kortemark

Maandag 5 oktober startte de 6e editie van de week van de handhaving op zwerfvuil en sluikstorten. De gouverneur bezocht een actie aan een schoolomgeving in het centrum van Kortemark. De gemeente Kortemark werkt nauw samen met afvalintercommunale MIROM Roeselare om de strijd aan te binden met sigarettenpeuken. De slogan ‘hier begint de zee’ geschilderd op de grond, maakt rokers er attent op dat de rioolputjes geen afvalverzamelpunt vormen. Onder meer de gemeenschapswacht spreekt rokers gericht aan op zwerfvuilgevoelige locaties en deelt ook peukentassen uit. Aanspreken en sociale controle vormen één pijler van de acties. Verder is er ook de inzet van drie anonieme camera’s tijdens de week van de handhaving. (05/10/2020)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be