Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Raad van bestuur VLIZ

De gouverneur zat de raad van bestuur van het VLIZ voor. Prof. Janssen en Jan Mees gaven er een toelichting over de vergadering van de wetenschappelijke kerngroep. Op de agenda stond ook de stand van zaken van de huisvesting van de nieuwbouw en het Marien Station Oostende. De directeur lichtte de herstructurering en de nieuwe structuur toe. Verder besprak de raad van bestuur enkele personeelsdossiers en financiële aangelegenheden. Hiernaast werd ook de stand van zaken gegeven van de Blauwe cluster, Blue Accelerator, Complex Project Kustvisie. Tenslotte blikte de gouverneur terug op zijn dienstreis naar Kenia. Hij bezocht er het  Kenya Marine & Fisheries Research Institute om een hernieuwing van het Memorandum of Understanding te bespreken. De delegatie bezocht ook de RV Mtafiti, die destijds als herdoopte RV Zeeleeuw naar Kenia verhuisde. Het schip is in perfecte staat en kende een grote investering in apparatuur en in personeel. Daardoor kan het schip nu enkele keren per jaar gedurende meerdere weken in de territoriale wateren aan onderzoek en monitoring doen. Er is een grote opportuniteit om samenwerkingen te ontwikkelen, zeker nu het Keniaanse mariene onderzoek een echte doorstart lijkt te maken. (18/6/2019)

 

Provinciaal veiligheidsoverleg - Oefening GASSCO - Eedaflegging West-Vlaamse Politieschool

Het provinciaal veiligheidsoverleg onder voorzitterschap van substituut-procureur-generaal Serge Malefason vond plaats in de Ambtswoning van de gouverneur. Op de agenda stond de opvolging van de gemaakte afspraken van de vorige vergadering: de inzet van het interventiekorps (CIK) tijdens de zomermaanden, bestuurlijke handhaving, de inventaris potentiële parkings Brexit. Ook de evolutie van de dispatchings was geagendeerd. (3/6/2019)

In het kader van noodplanning woonde de gouverneur de oefening GASSCO bij. Deze oefening startte met een melding vanuit het bedrijf naar de noodcentrale 112. Bedoeling van de oefening was het testen en inoefenen van de interne procedures en de communicatie GASSCO. Verder werden de procedures externe hulpverlening - zowel monodisciplinair als multidisciplinair - getest evenals de informatie-uitwisseling, de samenwerking en de radiocommunicatie ASTRID. De eventuele zwaktes in procedures worden bekeken en aangepakt naar de toekomst toe. (6/6/2019)

De gouverneur was ook aanwezig op de eedaflegging van de nieuwe promotie van de West-Vlaamse Politieschool. Hij zei: “De school is er voor gekend om de lat nét dat ietsje hoger te leggen. Dit vertaalt zich vooral op het vlak van onderwijskwaliteit. Voor het behalen van deze kwaliteitsnormen beschikt de West-Vlaamse Politieschool over een uiterst gemotiveerd en bekwaam team van personeel en docenten. Zij zijn bereid u te begeleiden en te ondersteunen waar nodig. Niet enkel wanneer u dit zelf vraagt, maar ook wanneer zij tijdens uw opleiding problemen zouden detecteren, reiken zij met veel enthousiasme een helpende hand. Wij nemen daarom aan dat uw keuze voor een job bij de politie een weloverwogen keuze is en dat we bijgevolg ook mogen rekenen op uw motivatie om te slagen. Op basis van die motivatie engageren wij ons om van u een competent politiemedewerker te maken.“ (17/6/2019)

 

 

Je online presentatie

Beste lezer

Eigenlijk loont het om veel op sociale media te zitten en tijd te spenderen aan het pimpen van je online profiel. Wie genoeg volgers heeft, een influencer, met fans en vrienden, die online mee lezen om te weten wat goed is, of cool en wat niet, heeft zowaar het privilege van een gratis leven, omdat hem van alles kosteloos wordt aangeboden, van kledij tot reisjes over de wereld. Modellen worden ontdekt op Instagram. Is iemand eenmaal model dan geldt dat hoe meer volgers ze heeft, hoe meer klussen ze krijgt. Voor schrijvers en kunstenaars loont een groot online gevolg vaak al evenzeer. Sociale media als schoolplein, daar komt het eigenlijk op neer. Voor populaire kinderen is het er geweldig, van onpopulaire kinderen trekt iedereen zijn handen af. Misschien is het dus helemaal geen nieuwe vorm van status, maar een heel oude. Tijdschriften, zelfhulpboeken, lezingen of dure cursussen mogen dan nog allemaal hetzelfde advies geven aan overvraagde, gestrest, tegen-een-burnout-aanhangende jongeren. Relax, spendeer wat minder tijd online, zet je telefoon eens uit, ga lekker de natuur in, daar komt het doorgaans op neer. Hierbij ontbreekt echter het besef van de wereld waarin we leven. Want het zijn niet alleen modemerken die naar je online profiel kijken, maar ook toekomstige bazen en opdrachtgevers. Het versterken van je profiel is simpelweg een investering in de toekomst. Zolang de wereld belang hecht aan die online présence, valt er voor gedreven jongeren weinig te relaxen.  (Marian Donner, ‘Have and have-nots’, De Groene Amsterdammer, 23 mei 2019)

Trefpunt - Afscheid van duikboot Foxtrot - Tuinfeest VOKA

De gouverneur woonde naar jaarlijkse traditie het netwerkmoment Trefpunt bij. De gedeputeerden brachten er hun ambities voor de nieuwe legislatuur naar voren. Tevens kregen de genodigden een uitgebreid overzicht van de initiatieven en realisaties van 2018. Ook was er de voorstelling van de resultaten van de monitoring 'De mening van de West-Vlamingen over hun Provincie’. Deze werd in opdracht van de provincie afgenomen bij ruim 1000 West-Vlamingen. Hieruit blijkt dat de West-Vlamingen zich uitgesproken West-Vlaming voelen en zich eerder met hun provincie identificeren dan met hun gemeente, regio, gewest of land. 97 procent geeft ook aan dat het goed wonen is in West-Vlaanderen. Een netwerkreceptie met 100% West-Vlaamse streekproducten sloot de ontvangst af. (6/6/2019)

Op uitnodiging van VOKA was de gouverneur aanwezig op het jaarlijkse tuinfeest. Thema dit jaar was Renaissance 2.0.: een clash tussen oud en nieuw, aan vooruitgang en aan een snel veranderende wereld! De hedendaagse da Vinci's ... ze ademen passie, moed, creativiteit en nieuwsgierigheid. Ze kiezen resoluut voor ecologische, sociale en economische duurzaamheid. West-Vlaamse ondernemers kunnen de aanjagers zijn van deze nieuwe renaissance 2.0. Het panelgesprek ging over 'Een klimaat- neutrale wereld - een haalbare kaart?'. Lieven Verstraete, VRT, was moderator van het gesprek.  Prof. dr. Gerard Govers, vicerector KU Leuven, Marco Visscher, journalist en auteur, Leen Peeters, CEO Th!nk E, Mario Hertegonne, CEO Desotec en Nathalie Oosterlinck, CEO Otary, namen aan het panelgesprek deel. (12/6/2019)

Verder stond het afscheid van duikboot Foxtrot op de agenda. Na 20 jaar dienst verlaat deze Russische onderzeeër, gebouwd in 1960, zijn vaste stek in het Prins Albertdok in Zeebrugge. Meer dan 2.000 bezoekers brachten de duikboot, die deel uitmaakte van het maritieme themapark Seafront, een laatste groet.   De onderzeeër wordt definitief verschroot. Op uitnodiging van de directie van Seafront woonde de gouverneur het vertrek van de Foxtrot-onderzeeër vanuit het Prins Albertdok naar de sloopwerf in Gent bij. (12/6/2019)

Uitreiking titels Koninklijke Maatschappijen - Herdenkingsplechtigheid in Oostduinkerke

"De eretitel “Koninklijke maatschappij” beloont de jarenlange werking van een vereniging. Ontegensprekelijk is het succes van een vereniging de verdienste van al haar leden. Naast hun inzet mogen we weliswaar ook de toewijding en volharding van de bestuursleden niet onderschatten, van zij die zich meestal vrijwillig inzetten voor de efficiënte werking en de toekomst van de vereniging. In een tijdsgeest met veel massaconsumptie en mediavermaak is het niet evident om mensen warm te maken om lid te worden van een vereniging. Des te meer omdat er een quasi onuitputtelijk aanbod aan meer individualistisch ingestelde ontspanningsmogelijkheden bestaat. Daarenboven vraagt de organisatie van allerlei clubactiviteiten ook tijd, energie, creativiteit en zin voor vernieuwing. Gelukkig zijn sommige West-Vlamingen bijzonder gedreven en kijken ze niet op een inspanning om hun geliefde bezigheid met anderen te kunnen delen." zei de gouverneur op de uitreiking van de titels Koninklijke Maatschappijen in het Provinciaal Hof in Brugge. (11/6/2019)

De gouverneur woonde ook een herdenkingsplechtigheid in Oostduinkerke bij. Op 10 juni 1969 kwamen bij het ontmijnen van een oude vliegtuigbom op de terreinen van het vakantiecentrum Vissershuis medewerkers van de Ontmijningsdienst van de Belgische Zeemacht om het leven. Nu vijftig jaar later herdacht Koksijde de overleden militairen met een plechtigheid voor familieleden, militaire en burgerlijke prominenten. De gouverneur nam deel aan de bloemenhulde. (6/6/2019)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be