Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Crisiscommunicatieplan bij noodsituaties

De gouverneur lichtte tijdens zijn jaarlijkse persbabbel ook het crisiscommunicatieplan, het D5-plan, toe. Dit plan omvat alle aspecten om bij een noodsituatie de crisiscommunicatie vlot te laten verlopen. 11 West-Vlaamse gemeenten beschikken nog steeds niet over een D5-plan en zijn dus nog steeds niet in orde. 10 ervan zijn er volop mee bezig en zullen dit jaar in orde zijn. Ondertussen hebben deze gemeenten alvast een communicatieambtenaar aangeduid. Enkel Spiere-Helkijn ondernam nog geen stappen.

Kustwacht

De agenda van het overleg Kustwacht zag er als volgt uit: overlopen milieu-gerelateerde actiepunten, actiepunten in dossier nCentric, aanpassen afsprakenregeling drenkelingen. Verder werden het ANIP Noordzee en het project Kustwachtcentrale besproken. (9/2/2018)

Conferentie gouverneurs

De gouverneurs bespraken op de conferentie de toepassingsmodaliteiten van de gewijzigde wapenwet, het ontwerp van KB over de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de civiele bescherming. Verder stonden ook Be Alert en de toelichting over de nucleaire infocampagne naar aanleiding van de preventieve distributie van de jodiumtabletten op de agenda. (7/2/2018)

Fonds Oncologie Kortrijk

De gouverneur woonde de vergadering van het bestuurscomité van het Fonds Oncologie Kortrijk bij. Op de agenda stonden de financiële situatie, de hervorming Fonds Oncologie Kortrijk en de geplande activiteiten. (6/2/2018)

Bedrijfsbezoek WIBLOC

In Wichelen bracht de gouverneur een bedrijfsbezoek aan WIBLOC. Dit Oost-Vlaamse bedrijf ontwikkelde nieuwe betonblokken. Deze kunnen in serie aan elkaar verbonden worden, zodat het kwasi onmogelijk wordt, met om het even welk voertuig, te doorbreken om zodoende in te rijden op een menigte. (6/2/2018)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be