Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Portugese President opent academiejaar Europacollege - Afscheid ambassadeur Canada - Ontvangst ambassadeur Roemenië

Samen met Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, verwelkomde de gouverneur Z.E. de heer Marcelo Rebelo De Sousa, de President van Portugal op de luchthaven van Oostende.  In Brugge opende de President het nieuwe academiejaar van het Europacollege.  De gouverneur woonde deze openingszitting bij. (13/10/2020)

"Ik had de eer je verschillende keren te ontmoeten en samen met jou rond de tafel te zitten.  Tijdens je officieel bezoek aan de  haven van Zeebrugge en aan Brugge in het voorjaar van 2017, kwam je ook langs in mijn ambtswoning.  Ik heb hieraan een mooie herinnering.  Als een diplomaat pur sang gaf je steeds inhoud aan jouw ambassadeurschap van Canada, jouw land.  Dat deed je steeds met dossierkennis, grote interesse en gedrevenheid om de banden tussen Canada en België verder te versterken. Jullie horen het: ik heb enkel lof voor de inzet van ambassadeur Olivier Nicoloff.  Het was voor mij een eer en genoegen hem te leren kennen.  Je blijft steeds welkom in onze provincie.  Ik hoop dat je met volle teugen kan genieten van je volgende levensfase en woonplaats.” zei de gouverneur op het afscheid van ambassadeur Olivier Nicoloff die binnenkort terug gaat naar Ottawa. (08/10/2020)

Na een ontvangst door de burgemeester van Brugge op het stadhuis, ontving de gouverneur H.E. Andreea Pasternac, de ambassadeur van Roemenië, voor een beleefdheidsbezoek.  Diverse onderwerpen werden besproken (cultuur, economie, toerisme...). (7/10/2020)

Brexit taskforce

De Brexit Taskforce van de Vlaamse regering onder leiding van minister-president Jan Jambon vond plaats in Brugge. Als gastheer verwelkomde de gouverneur de deelnemers in zijn ambtswoning. Naast minister Hilde Crevits en minister Lydia Peeters namen de leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid aan het rondetafelgesprek deel. Ook de vertegenwoordigers van de havens waren hierop aanwezig. (12/10/2020)

Brand Belcroom Roeselare

In de nacht van zaterdag op zondag 11 oktober 2020 was er een zware brand in het bedrijf Belcroom in Roeselare. De firma brandde volledig uit. Vermits het om een metaalverwerkend bedrijf gaat, had dit water- en milieuverontreiniging tot gevolg. De gouverneur heeft de provinciale fase van de noodplanning afgekondigd. Hij vaardigde ook een captatieverbod voor de Mandel uit. De crisiscel kwam onder leiding van de gouverneur  verschillende keren bijeen. De burgemeester van Roeselare, de brandweer, de medische diensten, de politie, de Civiele Bescherming, de Vlaamse Milieumaatschappij en toxicoloog dokter Tytgat namen hieraan deel. (14/10/2020)

Eedaflegging burgemeester Kortrijk

Ruth Vandenberghe legde bij de gouverneur de eed af als waarnemend burgemeester van de stad Kortrijk.  Zij vervangt Vincent Van Quickenborne die vice-premier en minister van justitie en Noordzee in de regering-De Croo is geworden. (12/10/2020)

Prijsuitreiking Velofollies

Deelname aan de verkeersquiz van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen was mogelijk op de beurs Velofollies in januari in Kortrijk. De gouverneur lanceerde deze quiz ter gelegenheid van de start van de verkeersveiligheidscampagne ‘Fietstoerisme in harmonie’, editie 2020.  Door de Covid-19 maatregelen gebeurde de prijsuitreiking in beperkte kring. De winnaar was Mark Holvoet uit Zedelgem. Hij mocht een koersfiets in ontvangst nemen. (07/10/2020)

 

 

 

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be