Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Liberation Bike Ride

Op uitnodiging van de Poolse ambassade was de gouverneur aanwezig op de Liberation Ride.  Dit was een organisatie van de Vlaamse Overheid en de Poolse organisatie voor toerisme voor de herdenking van de bevrijding van een gedeelte van Vlaanderen op het einde van WOII.
Tijdens de family ride van Tielt naar Aalter legde de gouverneur 40 km af.  Hij nam ook deel aan de bloemenhulde aan de Stanislaspoort en op het kerkhof in Tielt. (14/09/2019)

Perfect

Beste lezer

Perfectionisme is het basispatroon van onze maatschappij en van onze tijd. Twee kernwoorden liggen aan de basis van dit patroon: Meer en Beter. Altijd meer en altijd beter. Dit is hetgeen de maatschappij verwacht en hetgeen van ieder van ons verwacht wordt. De gekke wedloop op het vlak van smartphones is maar één voorbeeld. Wie van ons heeft nu echt behoefte aan elk nieuw snufje dat de vorige versie oud en gedateerd maakt ? Niemand toch… en toch… Dat ‘meer en beter’ uit zich in de producten die op de markt verkrijgbaar zijn, uit zich in de woningen die we bouwen, in onze werkomgeving, in de reizen die we maken, in onze relaties en ga zo maar door. Het is zelfs doorgedrongen in de geesten van die mensen die bekommerd zijn om hetgeen met onze aarde aan het gebeuren is en met wat onze aarde nodig heeft. Ook daar vinden we veel “overdreven” gedrag en een nooit stoppend zoeken naar meer en beter. Hetgeen soms weerstand opwekt (uit Brochure Specialisatieopleiding - Ontwikkelingsgericht Coachen van perfectionisme).

 

 

 

 

 

Tentoonstelling "Vissers en oorlogstuig" - Premiière film Bastaard

Ik hoop dat jullie de smaak te pakken kregen voor de tentoonstelling.  Mijn grote passie ligt bij de zee en de zeevaart.  Daarom is het voor mij evident om hier aanwezig te zijn om deze verdienstelijke tentoonstelling te openen.  Ik wens de organisatoren van deze expositie een boeiende tijd toe gedurende de looptijd van deze tentoonstelling.  Zij zorgden voor een tentoonstelling met medewerking en ter ere van de visserij en dat is zeer verdienstelijk.” zei de gouverneur op de opening van de tentoonstelling “Vissers en oorlogstuig”. (5/09/2019)

De gouverneur was ook aanwezig op het TopEvent met de filmpremière van Bastaard tijdens het filmfestival in Oostende. Hij was hiervoor uitgenodigd door Top West-Vlamingen. (12/9/2019)

Bezoek Grenadier Guards

In het kader van de 75ste verjaardag van de bevrijding in WOII brachten de Grenadier Guards een bezoek aan Vlaanderen en Nederland. Het regiment van de Grenadier Guards werd in Brugge in 1656 opgericht door de Engelse Koning Karel II die in Brugge in ballingschap leefde. Op zaterdag 7 september brachten de Grenadier Guards samen met hun muziekband een kleine parade op de Markt. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent en de nieuwe kolonel, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Andrew, Hertog van York waren hierop aanwezig. Na de parade vond een ontvangst op het stadhuis en in de Sint-Sebastiaansgilde plaats. De Grenadier Guards marcheerden via de Burg langs de gedenksteen voor Karel II aan Grand Hotel Casselbergh naar de Sint-Sebastiaansgilde in de Carmersstraat. De gouverneur woonde deze plechtigheden bij. (7/9/2019)

Kustwacht, dagelijks bestuur WPS en vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen

Het VLIZ stelde het kustportaal voor op het overlegorgaan Kustwacht.  Daarnaast werd er o.a. gesproken over milieu-incidenten op zee met impact op de stranden, het windmolenpark ter hoogte van Duinkerke, het verbod op pulskorvisserij binnen de Belgische territoriale wateren, de informatie-uitwisseling Europese en internationale dossiers, …Tenslotte lichtte de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) de procedure ‘walvisstrandingen’ toe. (13/9/2019)

Het dagelijks bestuur van de West-Vlaamse Politieschool vond plaats onder voorzitterschap van de gouverneur.  Op de agenda stonden de werking van de school en de tussentijdse evaluatie van het organigram.  Ook werd de stand van zaken van de schietstand besproken. (03/09/2019)

Om de sponsors van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen een dankjewel te zeggen organiseerde de gouverneur een lunch. Deze vond plaats in de Ambtswoning. (12/9/2019)

 

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be