Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Bezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brachten een bezoek aan de Orde van de Paardevissers in Koksijde. Dit ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging. De vorsten woonden er verschillende demonstraties bij zoals het vissen van de garnalen, het koken van de garnalen, ... . de leden van de Orde ontvingen aan het einde van de activiteit een Koninklijke Oorkonde uit handen van Z.M. de Koning. (12/9/2017)

Conferentie 'Grensoverschrijdende aanpak radicalisering'

Op vrijdag 8 september opende de gouverneur, samen met de gouverneur van de provincie Henegouwen en de préfet van de regio Hauts-de-France, de Belgische-Franse conferentie “Een grensoverschrijdende aanpak van radicalisering”. De conferentie werd georganiseerd door de diensten van beide gouverneurs en de préfet, OCAD en FOD Binnenlandse Zaken. De dag leende zich ertoe in dialoog te treden met de partners in de grensregio en goede praktijken uit te wisselen op het vlak van preventie en detectie van radicalisering. Ook de gouverneur drukte de wens uit de grensoverschrijdende samenwerking tussen België en Frankrijk op het vlak van preventie van radicalisering verder te versterken.

Eurometropool

De gouverneur woonde maandagvoormiddag 11 september 2017 de Algemene Vergadering van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai bij te Rijsel.  Onder meer volgende agendapunten werden besproken: de herziening van de statuten, de Aanvullende Begroting (AB) 2017 en het voorgestelde nieuwe systeem van partnerships van de Eurometropool.  Over de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen die actief zijn, gaven de werkgroepvoorzitters toelichting.  Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne werd verkozen als voorzitter voor het komende werkjaar (september 2017 – september 2018).  Hij stelde meteen ook tien prioriteiten voor waarrond hij het komende jaar met de Eurometropool wil werken.

Opening filmfestival

In Oostende woonde de gouverneur samen met zijn echtgenote de opening van het filmfestival bij. De première van Cargo, een film van Gilles Coulier, bracht een boeiend verhaal over de visserij. (8/9/2017)

20 jaar burgemeester Pittem

De gouverneur zette graag Ivan Delaere mee in de bloemetjes. ‘20 jaar burgemeesterschap van Pittem is een termijn die telt. Met Ivan Delaere is Pittem in goede handen. Daarvan ben ik zeker. Twintig jaar expertise telt. Twintig boeiende jaren, met moeilijk te evenaren ervaringsopbouw en netwerking. Een burgemeester is nu eenmaal overal aanwezig in zijn gemeente. Mevrouw Delaere maakt dit mee mogelijk. Wordt er niet gezegd dat er achter elke sterke burgemeester een sterke vrouw staat? ‘ zei de gouverneur op de viering. (9/9/2017)

  • Viering burgemeester Ivan Delaere

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be