Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Geluk

Beste lezer

Volgens Professor Rik Torfs (KU Leuven) is er eigenlijk  maar  één basisvoorwaarde voor geluk: de afwezigheid van ongeluk. Hiermee bedoelt hij ziekte en dood, niet onze tragische liefdesgeschiedenissen en bewogen beroepscarrières, waar we minstens gedeeltelijk zelf verantwoordelijk voor zijn.  Hij schrijft: “Ziekte of dood, dat is wat anders. Ze verschillen overigens van elkaar.  De dood is de grens, terwijl ziekte in sommige gevallen grenzen helpt te verleggen en tot een bewuster en zorgzamer leven, tot geluk leidt. Maar niet altijd. Soms is er niets anders dan verschrikkelijk lijden dat niemand verdient. Geluk bestaat enkel bij afwezigheid van ongeluk. Ze is de eerste en misschien wel enige basisvoorwaarde." (Rik Torfs, “Yolo? Dat is het probleem.” in Knack nr. 42 van 18 oktober 2017).

Herdenking wapenstilstand in Ieper

De gouverneur woonde de Eucharistieviering in de Sint-Maartenskathedraal bij. Aansluitend volgde de plechtigheid aan het Belgisch monument en een speciale Last Post aan de Menenpoort. De Britse Prinses Anne en vice-admiraal Laurence woonden de plechtigheid bij. (11/11/2017)

Bureau Eurometropool

Vrijdagvoormiddag 10 november 2017 woonde de gouverneur het Bureau van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai te Froyennes (deelgemeente van Doornik) bij.  Op het Bureau werd onder meer toelichting gegeven over het mobiliteitsonderzoek op schaal van de Eurometropool van de MEL, het ‘Schéma coopération transfrontalière’ eveneens van de MEL, de uitroeping van Rijsel tot wereldhoofstad van het design 2020 en een aantal initiatieven van de Eurometropool. Er vond ook een debat plaats over de manier waarop de luchtkwaliteit grensoverschrijdend kan aangepakt worden.  Op initiatief van de Préfet  vond eerder al een Frans/Belgisch overleg plaats om te bespreken op welke manier maatregelen ter bevordering van de luchtkwaliteit aan beide zijden van de grens kunnen versterkt en op elkaar afgestemd worden. (10/11/2017)

Regionaal Overleg Metropool

De gouverneur zat op dinsdagavond 7 november 2017 de vergadering van het Regionaal Overleg Metropool (ROM) voor in de kantoren van de Intercommunale Leiedal. Dit overlegorgaan streeft gemeenschappelijke Vlaamse standpunten na. De Vlaamse verkozenen die deel uitmaken van het Bureau en de Algemene Vergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de Vlaamse medewerkers die deze EGTS opvolgen en een vertegenwoordiger van Transforum vzw maken deel uit van ROM. De vergadering stond vooral in het teken van de voorbereiding van het Bureau van de Eurometropool van vrijdag 10 november 2017.  Verschillende punten stonden op de agenda.  Het ROM debatteerde vooral over de grensoverschrijdende aanpak van de luchtkwaliteit. (7/11/2017)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be