Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Bekendmaking van raadpleging van het publiek

met betrekking tot het ontwerp van bijzonder nood- en interventieplan van de inrichting UNITANK Tankstorage Belgium NV

De Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen nodigt de buurtbewoners van de inrichting UNITANK Tankstorage Belgium NV, gelegen te Roeselare, uit om het ontwerp van bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) te raadplegen.

Dit nood- en interventieplan herneemt onder meer informatie met betrekking tot:

  • de identificatie van het risico;
  • de alarmeringsprocedures;
  • de beschermingsmaatregelen voor de bevolking.

Bepaalde gegevens uit het ontwerp van BNIP kunnen aan de raadpleging onttrokken worden. Hiervan maakt het ontwerp van BNIP melding.

Deze uitnodiging is geadresseerd aan de bevolking, organisaties en inrichtingen gelegen in de vastgelegde noodplanningszone rond de inrichting, met name:

  • Roeselare: Ter hoogte van de Graankaai;
  • Roeselare: Het jaagpad aan weerszijden van het kanaal Roeselare-Leie ter hoogte van het bedrijf Unitank Tankstorage Belgium NV;
  • Roeselare: De op- en afrit 7 van de E403;
  • Roeselare: De Regenbeekstraat vanaf het kruispunt met de Mandelstraat tot aan het kruispunt met de Regenbeekstraat;
  • Roeselare: Het kanaal Roeselare-Leie ter hoogte van het bedrijf Unitank Tankstorage Belgium NV;
  • Roeselare: De kazandbeek ter hoogte van het bedrijf Unitank Tankstorage Belgium NV.

Het ontwerp van nood- en interventieplan kan geraadpleegd worden te Brugge, Koning Albert I-laan 1-5 bus 6, iedere werkdag van 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00.

Het kan enkel ter plaatse geraadpleegd worden. De raadplegingsperiode is voorzien van 1 oktober 2019 tot en met 30 oktober 2019 (30 dagen).

De eventuele bemerkingen en adviezen met betrekking tot het ontwerp van bijzonder nood- en interventieplan dienen te worden overgemaakt aan de Dienst Noodplanning van de Gouverneur door middel van het formulier dat ter plaatse wordt overhandigd, ten laatste op 30 oktober 2019 om 16u.

Dit formulier kan persoonlijk overhandigd worden op de plaats van de raadpleging, maar kan ook via de post opgestuurd worden naar volgend adres:

Dienst Noodplanning Gouverneur van West-Vlaanderen

Federaal Administratief Centrum (FAC) Kamgebouw

Koning Albert I-laan 1-5, bus 6

8200 BRUGGE

of via elektronische weg: fdoh.wvl@ibz.fgov.be  

Voor meer informatie kan u zich wenden tot fdoh.wvl@ibz.fgov.be

Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen

 

Plaats & datum publicatie: Brugge, 9 september 2019

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be