Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Trefpunt - Afscheid van duikboot Foxtrot - Tuinfeest VOKA

De gouverneur woonde naar jaarlijkse traditie het netwerkmoment Trefpunt bij. De gedeputeerden brachten er hun ambities voor de nieuwe legislatuur naar voren. Tevens kregen de genodigden een uitgebreid overzicht van de initiatieven en realisaties van 2018. Ook was er de voorstelling van de resultaten van de monitoring 'De mening van de West-Vlamingen over hun Provincie’. Deze werd in opdracht van de provincie afgenomen bij ruim 1000 West-Vlamingen. Hieruit blijkt dat de West-Vlamingen zich uitgesproken West-Vlaming voelen en zich eerder met hun provincie identificeren dan met hun gemeente, regio, gewest of land. 97 procent geeft ook aan dat het goed wonen is in West-Vlaanderen. Een netwerkreceptie met 100% West-Vlaamse streekproducten sloot de ontvangst af. (6/6/2019)

Op uitnodiging van VOKA was de gouverneur aanwezig op het jaarlijkse tuinfeest. Thema dit jaar was Renaissance 2.0.: een clash tussen oud en nieuw, aan vooruitgang en aan een snel veranderende wereld! De hedendaagse da Vinci's ... ze ademen passie, moed, creativiteit en nieuwsgierigheid. Ze kiezen resoluut voor ecologische, sociale en economische duurzaamheid. West-Vlaamse ondernemers kunnen de aanjagers zijn van deze nieuwe renaissance 2.0. Het panelgesprek ging over 'Een klimaat- neutrale wereld - een haalbare kaart?'. Lieven Verstraete, VRT, was moderator van het gesprek.  Prof. dr. Gerard Govers, vicerector KU Leuven, Marco Visscher, journalist en auteur, Leen Peeters, CEO Th!nk E, Mario Hertegonne, CEO Desotec en Nathalie Oosterlinck, CEO Otary, namen aan het panelgesprek deel. (12/6/2019)

Verder stond het afscheid van duikboot Foxtrot op de agenda. Na 20 jaar dienst verlaat deze Russische onderzeeër, gebouwd in 1960, zijn vaste stek in het Prins Albertdok in Zeebrugge. Meer dan 2.000 bezoekers brachten de duikboot, die deel uitmaakte van het maritieme themapark Seafront, een laatste groet.   De onderzeeër wordt definitief verschroot. Op uitnodiging van de directie van Seafront woonde de gouverneur het vertrek van de Foxtrot-onderzeeër vanuit het Prins Albertdok naar de sloopwerf in Gent bij. (12/6/2019)

Uitreiking titels Koninklijke Maatschappijen - Herdenkingsplechtigheid in Oostduinkerke

"De eretitel “Koninklijke maatschappij” beloont de jarenlange werking van een vereniging. Ontegensprekelijk is het succes van een vereniging de verdienste van al haar leden. Naast hun inzet mogen we weliswaar ook de toewijding en volharding van de bestuursleden niet onderschatten, van zij die zich meestal vrijwillig inzetten voor de efficiënte werking en de toekomst van de vereniging. In een tijdsgeest met veel massaconsumptie en mediavermaak is het niet evident om mensen warm te maken om lid te worden van een vereniging. Des te meer omdat er een quasi onuitputtelijk aanbod aan meer individualistisch ingestelde ontspanningsmogelijkheden bestaat. Daarenboven vraagt de organisatie van allerlei clubactiviteiten ook tijd, energie, creativiteit en zin voor vernieuwing. Gelukkig zijn sommige West-Vlamingen bijzonder gedreven en kijken ze niet op een inspanning om hun geliefde bezigheid met anderen te kunnen delen." zei de gouverneur op de uitreiking van de titels Koninklijke Maatschappijen in het Provinciaal Hof in Brugge. (11/6/2019)

De gouverneur woonde ook een herdenkingsplechtigheid in Oostduinkerke bij. Op 10 juni 1969 kwamen bij het ontmijnen van een oude vliegtuigbom op de terreinen van het vakantiecentrum Vissershuis medewerkers van de Ontmijningsdienst van de Belgische Zeemacht om het leven. Nu vijftig jaar later herdacht Koksijde de overleden militairen met een plechtigheid voor familieleden, militaire en burgerlijke prominenten. De gouverneur nam deel aan de bloemenhulde. (6/6/2019)

Opening tentoonstelling ‘Operatie Noordzee 1944-45’

De gouverneur opende de tentoonstelling ‘Operatie Noordzee 1944-45' en kondigde deze aan op een persconferentie. De expo belicht het onderwatererfgoed dat vandaag voor onze kust ligt. De scheepswrakken en objecten zijn de stille getuigen van de Bevrijding van de Schelde, een bijna onbekend stuk uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Bezoekers herbeleven deze slag aan de hand van foto’s, videomateriaal, kaarten, originele objecten en educatieve teksten. “Dat ik dit initiatief een warm hart toedraag zal u dan ook niet verwonderen. Vorig jaar nog zat ik mee aan het roer bij de succesvolle expo over Wereldoorlog I en de zee, met als roepnaam ‘Slag om de Noordzee’, in 2018 opgebouwd in het Provinciaal Hof in Brugge. Nu is het – met de expo ‘Operatie Noordzee 1944-45' hier in Seafront - de beurt aan het visualiseren van de rol die de zee heeft gespeeld in de bevrijdingsfase van Wereldoorlog II, net 75 jaar geleden. Als gouverneur heb ik met genoegen de stuurgroep voorgezeten die dit huzarenstukje heeft neergezet. Samen met de partners (VLIZ, War Heritage Institute, Seafront en Westtoer), gedragen door subsidies van de Vlaamse overheid en van de Nationale Loterij, en met actieve inbreng van scenograaf Koen Bovée, co-curator Tomas Termote en Stad Brugge zijn we er in geslaagd een boeiend en sprekend verhaal te brengen over de einddagen van WOII in onze kuststreek.  Als ontvanger cultureel erfgoed onderwater verheugt het me dat de expo opent vanuit het perspectief van op de zeebodem rustende scheepswrakken, verwijzend naar die bevrijdingsfase aan onze kust." zei de gouverneur op de openingDe expo loopt vanaf 8 juni 2019 tot en met 3 januari 2021 in Seafront en kadert binnen de campagne ‘Belgium Remembers 44-45’, ter herdenking van 75 jaar Bevrijding België. (7/6/2019)

Conferentie gouverneurs en lunch in het Koninklijk Paleis

Op de agenda van de maandelijkse conferentie van gouverneurs stond het bijkomend personeel voor de wapendiensten, de operationele inzet civiele bescherming, de bescherming van het cultureel erfgoed in geval van crisis. Verder werden de opleidingsraad, de procedures voor brandweerlieden (verloning 24-urenwachtdienst) en de oprichting van het loopbaancentrum besproken. Aansluitend op de conferentie waren de gouverneurs door Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin uitgenodigd voor een lunch. Dit vond plaats in het Koninklijk Paleis in Brussel. (5/6/2019)

Bestuurscomité Fonds Oncologie Kortrijk

In het AZ Groeninge zat de gouverneur het bestuurscomité Fonds Oncologie voor. De leden bespraken de wijziging van de samenstelling van het comité en de financiële situatie. Ook de lopende en geplande projecten stonden op de agenda. Tenslotte was er een terugkoppeling vanwege het adviescomité Ziekenhuisfondsen Koning Boudewijnstichting. (5/6/2019)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be