Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Bekkenbestuur Brugse Polders

De gouverneur verwelkomde op het bekkenbestuur van de Brugse Polders van 7 juni 2019 de nieuwe lokale vertegenwoordigers. Op de agenda stond een toelichting over de toekomstige overstromingsmaatregelen die zullen genomen worden in de achterhaven van Oostende in combinatie met het verbeteren van de nautische toegang.  M.b.t het waterbeleid werd het wateruitvoeringsprogramma 2018 voor de Brugse Polders goedgekeurd en een advies gegeven op de waterbeleidsnota en op het concept van het nieuwe stroomgebiedbeheerplan 2022-2027. De huidige droge periode en de maatregelen om schade te voorkomen werden ruim besproken alsook de verzilting en de aanpak van blauwalgen. Het bekkenbestuur werd ingelicht over het raamakkoord Oudlandpolder en het actieprogramma dat daaruit zal volgen. Daarnaast was er aandacht voor innovatieve acties in het aandachtsgebied van de Rivierbeek om de nutriëntendruk naar de waterlopen toe te verminderen en het project Internet of water. Het bekkenbestuur bevestigde beleidsaanbevelingen uit de studie Waterbalans kuststreek om waterschaarste in de kustpolders te voorkomen. (7/6/2019)

Persconferentie tentoonstelling ‘Operatie Noordzee 1944-45’

De gouverneur opende de tentoonstelling ‘Operatie Noordzee 1944-45 en kondigde deze aan op een persconferentie. De expo belicht het onderwatererfgoed dat vandaag voor onze kust ligt. De scheepswrakken en objecten zijn de stille getuigen van de Bevrijding van de Schelde, een bijna onbekend stuk uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Bezoekers herbeleven deze slag aan de hand van foto’s, videomateriaal, kaarten, originele objecten en educatieve teksten. “Dat ik dit initiatief een warm hart toedraag zal u dan ook niet verwonderen. Vorig jaar nog zat ik mee aan het roer bij de succesvolle expo over Wereldoorlog I en de zee, met als roepnaam ‘Slag om de Noordzee’, in 2018 opgebouwd in het Provinciaal Hof te Brugge. Nu is het – met de expo ‘Operatie Noordzee 1944-45 hier in Seafront - de beurt aan het visualiseren van de rol die de zee heeft gespeeld in de bevrijdingsfase van Wereldoorlog II, net 75 jaar geleden. Als gouverneur heb ik met genoegen de stuurgroep voorgezeten die dit huzarenstukje heeft neergezet. Samen met de partners (het VLIZ, het War Heritage Institute, Seafront en Westtoer), gedragen door subsidies van de Vlaamse overheid en van de Nationale Loterij, en met actieve inbreng van scenograaf Koen Bovée, co-curator Tomas Termote en Stad Brugge zijn we er in geslaagd een boeiend en sprekend verhaal te brengen over de einddagen van WOII in onze kuststreek.  Als ‘Ontvanger cultureel erfgoed onderwater’ verheugt het me dat de expo trouwens opent vanuit het perspectief van op de zeebodem rustende scheepswrakken, verwijzend naar die bevrijdingsfase aan onze kust. “De expo loopt vanaf 8 juni 2019 tot en met 3 januari 2021 in Seafront en kadert binnen de campagne ‘Belgium Remembers 44-45’, ter herdenking van 75 jaar Bevrijding België. (7/6/2019)

Oefening GASSCO

De gouverneur woonde de oefening GASSCO bij. Deze oefening startte met een melding vanuit het bedrijf naar de noodcentrale 112. Bedoeling van de oefening was het testen en inoefenen van de interne procedures en de communicatie GASSCO. Verder werden de procedures externe hulpverlening zowel monodisciplinair als multidisciplinair getest evenals de informatie-uitwisseling, samenwerking CP-OPS – CC-gem en de Radiocommunicatie ASTRID. De eventuele zwaktes in procedures en competenties worden bekeken en aangepakt naar de toekomst toe. (6/6/2019)

Herdenkingsplechtigheid Oostduinkerke

Bij het ontmijnen van een oude vliegtuigbom kwamen op de terreinen van het vakantiecentrum Vissershuis op 10 juni 1969 medewerkers van de Ontmijningsdienst van de Belgische Zeemacht om het leven. Nu vijftig jaar later herdacht Koksijde de overleden militairen met een plechtigheid voor familieleden, militaire en burgerlijke prominenten. De gouverneur nam deel aan de bloemenhulde.

Conferentie gouverneurs

Op de agenda van de conferentie stond het bijkomend personeel voor de wapendiensten, de operationele inzet civiele bescherming, de bescherming van het cultureel erfgoed in geval van crisis. Verder werden de Opleidingsraad en de procedures voor brandweerlieden (verloning 24-urenwachtdienst) en de oprichting van het loopbaancentrum. (5/6/2019)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be