Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

UPDATE: woensdag 16/11 - provinciaal ANIP naar aanleiding van de wateroverlast in West-Vlaanderen

datum publicatie persbericht: 
16 november, 2023

Ondanks het feit dat de laatste weersvoorspellingen iets gunstiger zijn dan verwacht, blijven de hulpdiensten zich op het terrein klaar houden nu er opnieuw regen op komst is. Vanaf de Franse grens komt er in de loop van de voormiddag een neerslagzone met gemiddeld 0 tot 5 mm voor het noorden van de provincie en 5 tot 15 mm voor het zuiden. De meeste neerslag zou vandaag in Frankrijk vallen.

Minder goed nieuws is dat er zaterdag alweer een nieuwe regenzone volgt en dat volgens de vooruitzichten ook de volgende week nog niet droog zal worden.

Het iets drogere intermezzo dat we gisteren hadden, bood wel een zeer welgekomen ademruimte waardoor de waterpeilen op een aantal plaatsen na de stijging van gisteren licht konden stabiliseren. Dat was onder meer het geval in Woumen en Lo-Fintele waar de waterpeilen desondanks toch nog steeds historisch hoog staan.

 

In de Westhoek zijn de meest kritieke punten op dit moment:

 • De winterdijk aan de Blankaart: op een aantal plaatsen is er lokaal al water over de dijk gegaan, maar de dijk houdt op dit moment stand. De situatie blijft hier zeer precair en vooral bij extra regen dreigt een verdere uitbreiding van het probleem. Men is hier voortdurend op het ergste voorzien. Ter plaatse staat een team oppervlaktewaterredders van de brandweer Antwerpen om bij insluiting door water mensen te redden.
 • De laagste zones ter hoogte van de Fintele-sluis (Lo) en aan de IJzerdijk in Heernisse (Diksmuide). 
 • In Noordschote (wijk Poesel) staat er water in de straten en volgt een oproep tot vrijwillige evacuatie. Politie en brandweer gaan bij de betrokken mensen langs om hen in te lichten.

 

Op een aantal plaatsen werden waar nodig de voorbije nacht - en ook vandaag nog - bijkomende preventieve dijkophogingen gedaan door de waterbeheerders. Dit is onder meer het geval

 • aan de IJzerdijk afwaarts de Tervatebrug, op de beide oevers
 • aan de laagste zone van de dijk aan de Fintele
 • aan de laagste zone van de IJzerdijk Heernisse en aan de Handzamevaart (Diksmuide).
 • aan de Uniebrug (grens Middelkerke – Nieuwpoort)

Maar ook op andere locaties blijft alertheid vereist door de hoge waterstanden.

 

Momenteel is er verhoogde aandacht voor de volgende locaties:

 • In Ledegem is er wateroverlast nadat de Heulebeek er buiten haar oevers getreden is – daar wordt een dijk gebouwd om de wijk Hemelhoek te beschermen
 • Moorsele (Wevelgem), waar de wijk Groen Lint onder druk staat
 • Ook in de regio Ieper blijft het water hoog staan.

 

Zandzakken niet zelf afhalen

De productie van zandzakken blijft ondertussen onverminderd doorgaan. Hierbij wordt nu ook extra ondersteuning geboden door brandweerdiensten uit het binnenland en defensie. Zandzakken kunnen nog steeds niet door de bewoners zelf afgehaald worden maar moeten via 1722.be (bij voorkeur) of het nummer 1722  aangevraagd worden. Zo kunnen de gespecialiseerde diensten zelf een inschatting maken om ze zo efficiënt mogelijk in te zetten.

 

Preventieve evacuaties

Voor de ergst bedreigde plaatsen werd gisteren al gestart met een preventieve evacuatie en werd er een onthaalcentrum geopend. Tot nu toe was dit beperkt tot het gebied onmiddellijk achter de winterdijk (Merkem/Woumen). Na de bijeenkomst van de crisiscel deze voormiddag werd ondertussen beslist tot een bijkomende evacuatie  van een 20-tal woningen in Noordschote (Lo-Reninge). In Merkem (deelgemeente van Houthulst) worden de mensen ondertussen ook al preventief gevraagd om zich voor te bereiden op een eventuele evacuatie.

Op het terrein blijkt dat de bewoners tot nu toe eerder aarzelend zijn om hun woningen en boerderijen te verlaten. De crisiscel wijst erop dat dit nu nog in veilige omstandigheden kan gebeuren. In een volgende fase wordt dit veel moeilijker.

Alle op het terrein genomen maatregelen draaien nog steeds op volle kracht.

 

Wat volgt er nog?

De waterbeheerders houden ondertussen ook zorgvuldig de effecten van het vele pompen in de gaten. Zo willen ze vermijden dat we te maken krijgen met oeververzakkingen door de versnelde afvoer van het water. Op vandaag wordt er in Nieuwpoort maar liefst 50% meer water in zee geloosd dan het historisch maximum van de voorbije 30 jaar: we lozen nu 90 m³/sec op piekmomenten (de piek was tot nu toe 65 m³/sec).

Bijkomend wordt op diverse waterlopen ofwel een scheepvaartverbod of een stremming van het verkeer voorzien. Dit gebeurt niet alleen uit veiligheidsoverweging (vb. op de IJzer geldt een verbod, ook voor kajakkers!), maar ook om zo een maximale lozing van water mogelijk te maken.

 

De grote vraag en vrees blijven ‘Wat volgt er nog de komende dagen?’ Ook in Noord-Frankrijk wordt nog steeds veel regen voorspeld en ook al dat water moet via ons land naar de Noordzee geraken. Blijft dat wel lukken?

Verwacht wordt dat de waterpeilen vooral morgen opnieuw zullen toenemen na de passage van de regen van vandaag, maar dat dit niet meer tot aan het niveau van de voorbije dagen zou gaan. 

 

De wateroverlast vergt al een geruime tijd het uiterste zowel van de bewoners als van alle betrokken hulpdiensten. Helaas hebben we geen impact op de weersituatie. De gouverneur beseft dat dit voor iedereen begint te wegen.  Alleen door samen te werken, kunnen we dit doorstaan. Hulpdiensten willen de bevolking bedanken voor de veelvuldig aangeboden bijstand en de vele steunbetuigingen. Aan mensen die willen helpen, vragen we om vooral burenhulp aan te bieden.

 

Nog even de belangrijke telefoonnummers meegeven:
 

 • 1722.be of 1722: voor brandweerhulp en zandzakken
   
 • 112: voor levensbedreigende situaties
   
 • 0800 14 689: voor algemene vragen over de wateroverlast.  Door de weinige vragen in de nacht, is dit nummer vanaf nu actief van 8u tot 22u.

 

VOOR MEER OFFICIELE INFORMATIE OVER DE CRISIS

•            X: @crisisWVL  - @provinciewvl  #wateroverlast #westhoek

•            Facebook: noodplanning West-Vlaanderen – Provincie West-Vlaanderen – brandweer Westhoek

•            Website: Wateroverlast - IJzerbekken - Brandweer Westhoek - www.west-vlaanderen.be/crisiswvl

•            specifieke info per gemeente: de eigen gemeentekanalen

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be