Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

UPDATE: woensdag 15/11 - provinciaal ANIP naar aanleiding van de wateroverlast in zuid-West-Vlaanderen

datum publicatie persbericht: 
16 november, 2023

Na de alweer aanhoudende regen van dinsdag 14/11, met lokaal pieken tot bijna 40 liter/m², zijn alle op het terrein aanwezige diensten in de hoogste staat van paraatheid. Brandweer Westhoek kreeg sinds gisterennamiddag liefst 350 bijkomende interventies te verwerken, maar ook buiten deze regio werden de brandweerdiensten overstelpt met oproepen voor wateroverlast.

Op vraag van de waarnemend gouverneur Anne Martens kwamen de waterbeheerders opnieuw samen om de toestand op het terrein te overlopen en de prioriteiten waar nodig bij te sturen.

 

Meteo: We krijgen vandaag tijdelijk een drogere periode, maar vanaf donderdag middernacht volgt er opnieuw een periode met veel neerslag. Lichtpunt is dat het tij wel nog steeds goed zit om bij laagwater zoveel mogelijk water te blijven lozen richting de Noordzee om zo alle mogelijke marge te creëren voor de nieuwe neerslagzone die opnieuw voor een stijging van de waterpeilen zal zorgen.

 

Toestand momenteel op het terrein: De vele neerslag van gisteren zorgde overal voor stijgende afvoeren en waterstanden waardoor vandaag opnieuw alarmdrempels overschreden zijn op de IJzer en de Leie.

Situatie in de Westhoek:

 • Haringe: IJzer op piekniveau, vergelijkbaar met de pieken van de voorbije dagen
 • Roesbrugge en Stavele: alarmdrempel wordt net niet overschreden
 • Lo-Fintele: alarmdrempel overschreden en nog stijgend 
 • Woumen: alarmdrempel net niet overschreden
 • Kanaal Duinkerke – Nieuwpoort: peil onder controle maar wordt scherp bewaakt
 • Kanaal Veurne – Duinkerke: lichte daling merkbaar
 • Adinkerke schommelt rond het alarmpeil

In deze regio worden momenteel historische maximumpeilen bereikt en is het einde ook nog niet in zicht. Het Lo-kanaal blijft er maximaal ingezet worden om zoveel mogelijk water uit de IJzer af te voeren naar de zee en zo weer een kleine marge te creëren. Het pompen op de diverse locaties gaat onverminderd verder en in Nieuwpoort wordt nog steeds met open sas geloosd.

 

Situatie in de rest van de provincie:

 • Regio Ieper: zeer hoge waterstanden
 • Menen (Leie): hoge waterstanden
 • Heulebeek (Moorslede, Wevelgem): stijgend
 • Poperingevaart en Heidebeek: licht dalend
 • Grote Beverdijkvaart: zeer hoog waterpeil
 • Brugse Polders: hoge waterstanden op meerdere plaatsen, zonder al problematisch te zijn

 

Op dit moment zit een cel samen, die bestaat uit de waterbeheerders aangevuld met mensen die beschikken over de zeer lokale terreinkennis. Zij zullen voor de verschillende op tafel liggende weerscenario’s bekijken wat lokaal de gevolgen kunnen zijn voor de wateroverlast. Er worden ook extra landmeters ingezet zodat we nog meer meetpunten hebben en zo de toestand ter plaatse nog accurater kunnen opvolgen.

Deze namiddag komt ook de crisiscel van de gouverneur opnieuw samen in Diksmuide. Zij zullen niet alleen nagaan of de genomen maatregelen nog steeds volstaan en of de pompen overal op de meest efficiënte manier ingezet worden, ze zullen ook al nadenken over welke gebieden en sites prioritair moeten beschermd worden in geval van een verder blijvende stijging van de waterstanden.

De zandzakproductie gaat nog steeds onverminderd verder en ook Defensie wordt hiervoor opnieuw ingeschakeld.

 

Vandaag ligt de focus op het terrein dus op de maximale afvoer van het water. Waar het water zakt is dat goed nieuws, maar het blijft wel de vraag of dit voldoende zal zijn tegen de komst van de nieuwe neerslagzone. Bijkomende belemmering is dat de positie van de aankomende neerslagzone nog steeds zeer onzeker is in de verschillende weermodellen want voorbereiding erop bijkomend bemoeilijkt. Overal wordt de situatie dan ook nauwlettend opgevolgd en wordt bekeken of en zo ja, welke extra maatregelen nog kunnen genomen worden.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be