Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

UPDATE: dinsdag 14/11 (18u) - provinciaal ANIP naar aanleiding van de wateroverlast in zuid-West-Vlaanderen

datum publicatie persbericht: 
16 november, 2023

De crisiscel werd deze namiddag opnieuw samengeroepen omdat er naar aanleiding van de nieuwe hevige neerslagzone die over onze provincie trok een aantal bijkomende precaire situaties op het terrein opdoken.

Dinsdagnamiddag kreeg vooral het zuiden van onze provincie op korte tijd lokaal 30 tot 40 liter/m² extra regen te verwerken wat aanleiding gaf tot een zeer groot aantal nieuwe oproepen bij de hulpdiensten verspreid over de volledige provincie. Het zwaartepunt lag nu buiten het huidige overstromingsgebied, waarbij vooral de regio’s rond Ieper, Zonnebeke en Merkem zwaar getroffen werden.

Het gaat daar voornamelijk om acute problemen die veroorzaakt worden door de zeer hevige regenval die er op korte tijd neerkwam. Op diverse plaatsen moesten opnieuw heel wat straten afgesloten worden en omleidingen ingesteld worden.

Momenteel is er opnieuw een zeer grote vraag naar zandzakken. Burgers die zandzakken nodig hebben kunnen deze nog steeds aanvragen via www.1722.be , waarna de brandweer en de technische dienst ze ter plaatse zullen brengen. Zelf afhalen kan nog steeds niet!

We ontvangen heel veel hulpaanbiedingen van mensen. We zijn daar zeer dankbaar voor, maar op dit moment vragen de hulpdiensten vooral om binnen uw eigen omgeving waar mogelijk te helpen en daarbij zelf geen onnodige risico’s te nemen.

De brandweer wijst erop dat de rioleringen momenteel extra belast worden omdat er nog zoveel bladeren van de bomen vallen. Hierdoor ontstaan verstoppingen die vervolgens lokaal tot wateroverlast kunnen leiden. We lanceren een warme oproep aan alle burgers om waar mogelijk - en zonder zelf risico’s te nemen - te helpen met het vrijhouden van de rioolputjes in de straten.

 

Wat zijn nu de gevolgen van deze hevige regenval op het terrein?

De onmiddellijke impact op de reeds zwaar getroffen Westhoek-regio valt voorlopig mee, maar de situatie blijft wel precair. Het water blijft zeer hoog staan en lokaal zullen er opnieuw alarmdrempels overschreden worden. Omdat de hevigste regen nu meer zuidelijk viel wordt dit pas in de loop van de nacht en morgen verwacht.

Op het terrein blijven de hulpdiensten en de waterbeheerders in verhoogde staat van paraatheid. Er wordt nog steeds ingezet op een maximale afvoer van al het water richting de zee. Daarvoor werd bijkomende pompcapaciteit voorzien in Nieuwpoort en wordt nu bekeken waar dit mogelijks nog extra moet voorzien worden.   

In de regio Ieper kregen door de zware regenval van deze namiddag een aantal woningen te kampen met wateroverlast. De hulpdiensten zijn ter plaatse, maar evacuaties zijn er niet aan de orde.

Het is ondertussen duidelijk dat we te maken hebben met een noodsituatie waarvan de gevolgen over een langere tijd zullen aanslepen. Dit weegt op zowel de getroffen bewoners als de hulpverleners die ondertussen  al sinds 6 november ononderbroken op het terrein in de weer zijn.

En het einde is nog niet in zicht. Vanaf vanavond volgt er tijdelijk opnieuw een drogere periode, maar ook daarna wordt opnieuw regen voorspeld. Van elke droge periode blijft maximaal gebruik gemaakt worden om het waterpeil zoveel mogelijk te laten dalen.

 

Het e-loket www.1722.be en het nummer 1722 blijven actief voor alle niet-dringende hulpvragen. Maak vooral gebruik van het e-loket en wacht uw beurt af eenmaal de vraag werd ingediend. Naar aanleiding van het treinongeval in Koolskamp was het nummer 1722 eerder deze namiddag overbelast en tijdelijk niet bereikbaar, maar dit is ondertussen wel weer opgelost.

Voor elke levensbedreigende situatie: bel 112.

Bijkomend werd ook nog beslist dat de straatverlichting in de volledige provincie de komende nacht zal blijven branden.

 

VOOR MEER OFFICIELE INFORMATIE OVER DE CRISIS:

•        X: @crisisWVL  - @provinciewvl  #wateroverlast #westhoek

•        Facebook: noodplanning West-Vlaanderen – Provincie West-Vlaanderen

•        Website: Wateroverlast - IJzerbekken - Brandweer Westhoek - www.west-vlaanderen.be/crisiswvl
 

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be