Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Bezoek aan de Kerncentrale van Gravelines

Vergezeld door arrondissementscommissaris Anne Martens en verbindingsambtenaar Roger Rondelez bracht de gouverneur een bezoek aan de Kerncentrale van Gravelines. De burgemeesters van De Panne en Heuvelland waren op uitnodiging van de gouverneur ook aanwezig. De directie gaf een voorstelling over de werking van de centrale, de veiligheidsmaatregelen die genomen werden na Fukushima en de veiligheidsonderzoeken gedaan door de Franse overheid. Nadien volgde een rondleiding in de installaties en was er een overleg met de betrokken diensten. Het bezoek draagt bij tot de optimalisering van de samenwerking met de diensten van de gouverneur inzake noodplanning. Er werd tevens afgesproken met de Prefect dat een delegatie van de burgemeesters van de Westhoek kan opgenomen worden in het grensoverschrijdend overleg teneinde tot een maximale transparantie te komen. (4/10/2012)

Een klein gebaar

Beste lezer,

Als kind leren we onze taal spreken, al dan niet soms met een accent. Het doel is in staat te zijn om met andere mensen te communiceren. Communiceren is echter moeilijker dan we soms denken en bestaat uit meer dan alleen taal. Lichaamstaal is een groot deel van onze communicatie en onbewust zenden we veel signalen uit die we zelf niet steeds onder controle hebben. Bij schriftelijke communicatie ontbreekt die lichaamstaal  en moeten we alles uitdrukken in woorden. Vaak is communicatie weliswaar het grootste probleem van de oplossing. We kunnen beter geen grote woorden zoeken als een klein gebaar volstaat.

Provinciale Visserijcommissie

De Algemene Vergadering van de Provinciale Visserijcommissie had vrijdag 28 september een drukke agenda. De waterbeheerders brachten een stand van zaken over hun visgerelateerde initiatieven en bespraken de voorstellen van de commissieleden om visserij in alle regio’s van de provincie beter in te passen (hengelfaciliteiten, preventiemaatregelen tegen aalscholverpredatie, …) .  Daarnaast rapporteerde het Agentschap Natuur en Bos over hun lopende projecten. Dat is onder meer de ruiming van paaiplaats ‘Waesbrug’ en het wegwerken van vismigratieknelpunten op de Vleterbeek en de Kasteelbeek. Het Agentschap Natuur en Bos  stelde ook enkele nieuwe projecten voor: de ontsluiting van het Noordschotebroek, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en hengelmogelijkheden in het Nieuw Bedelf. Ook de vissterfte in de Schelde te Avelgem werd besproken. Het verlies van 10 ton riviervis werd veroorzaakt door een organische vervuiling. De leden van de visserijcommissie stelden compenserende maatregelen voor. De begroting van de visserijcommissie en het herbepotingsplan voor 2013 werd goedgekeurd. (28/9/2012)

Campagne “Fietstoerisme in Harmonie”

Gouverneur Carl Decaluwé zette de eindspurt in van de campagne “Fietstoerisme in Harmonie”. Hij reed 10 rondes op de vernieuwde wielerpiste Defraeye-Sercu in Rumbeke. In samenwerking met de politie, de wielerbonden en de wielertoeristen beoogt de campagne een veilige plaats van de wielertoerist op de West-Vlaamse wegen. De grootste verantwoordelijkheid voor een veilig en hoffelijk fietstoerisme ligt bij de weggebruiker zelf die de rechten en plichten uit de wegcode moet kennen en respecteren. De campagne richt zich niet enkel tot de wielertoerist zelf, maar ook naar de andere weggebruikers die geconfronteerd worden met fietstoeristen. (2/10/2012)

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be