Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Seminarie terro

In het Provinciehuis van de Gouverneur van Waals-Brabant vond het seminarie plaats over de herziening van het koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag. De deelnemers ontvingen info over de structuur, de opdrachten, de samenstelling van de organen zoals voorzien in het voorstel tot herziening van het KB Terro. De gouverneur was hierop, samen met de procureur-generaal en de federaal procureur, aanwezig. (18/9/2018)

Vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen

De vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen heeft als doel de verkeersveiligheid in West-Vlaanderen te verhogen. Dankzij een samenwerking met de private sector beschikt de vzw over een tuimelwagen, rijsimulator, en motorsimulator, die wordt uitgeleend. Hiervoor kan de vzw steeds beroep doen op enkele vrijwilligers. Als bedanking voor de inzet van deze vrijwilligers was er een gezellig samenzijn. (19/09/2018)

  • vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen

Actie zwerfvuil

Van maandag 17 tot en met zondag 23 september vindt de handhavingsweek op zwerfvuil en sluikstorten plaats. Voor het 4e jaar op rij houden politiediensten, gemeentelijke terreinbeheerders, gemeenschapswachten, wegentoezichters, provinciale domeinwachters, bijzondere veldwachters enz. verhoogd toezicht op zwerfvuil en sluikstorten. Wie afval correct deponeert, krijgt een positieve waardering. Overtreders worden aangesproken en riskeren een sanctie. De gouverneur bracht een bezoek aan een actie in Oostende.

Raketaanval

Een half jaar geleden stierf de man die de wereld redde, Stanislav Petrov. In een septembernacht in 1983 moest Petrov aan zijn superieuren doorgeven dat de VS een kernoorlog waren begonnen. In zijn commandocentrum flitsten grote rode letters op de muur: eerst ‘START’ en daarna ‘raketaanval’. De melding van Petrov zou een Russische tegenaanval in gang hebben gezet. Maar hij twijfelde, terwijl de spanning in het centrum steeg, en gaf toen ‘op de gok’ een systeemstoring door – wat het later ook bleek te zijn. Het is duidelijk dat Petrov deze beslissing nam omdat hij een mens was. Het is ook duidelijk wat een automatisch systeem zou hebben gedaan: precies wat het geprogrammeerd was te doen. Dat had kernoorlog betekend. Met dit voorbeeld opent het onlangs verschenen Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War van de voormalige Amerikaanse commando Paul Scharre. Zoals meer specialisten verbaast het Scharre dat er niet meer aandacht is voor het feit dat automatische systemen een groeiende rol krijgen in onze veiligheid. Als een zelfsturende auto iemand doodrijdt, flakkert die aandacht korte tijd op en ebt weer weg. Maar de rol van autonome systemen gaat alleen maar toenemen. (Rutger van der Hoeven, ‘Moordrobots’, De Groene Amsterdammer 17 mei 2018)

Bezoek VBO

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) organiseerde zijn jaarlijkse teambuilding-uitstap in Brugge. Carl Decaluwé gaf een toelichting over zijn rol en verantwoordelijkheden als gouverneur. Aansluitend leidde de gouverneur de genodigden rond in de Ambtswoning. (14/9/2018)

 

  • Bezoek VBO

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be