Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Openingsevent Hangar K

De gouverneur heeft deelgenomen aan het openingsevent Hangar K in aanwezigheid van premier Charles Michel en vicepremier Alexander De Croo. Het evenement vond plaats in Kortrijk . Hangar K is een gebouw, maar ook een digitaal platform. (17/4/2018)

  • openingsevent Hangar K

Het Wilde Wijde Web

Als de balans wordt gemaakt, blijken het internet en sociale media zeker niet unaniem bevorderlijk voor het publieke debat en de democratie: misleiding en misinformatie zijn moeilijk te achterhalen en krijgen vaak vrij spel; aanzetten tot haat en geweld gaan veelal onopgemerkt en onbestraft voorbij in een harder wordend debat. We gebruiken het internet en de sociale media veelal kritiekloos. Zo weten vele gebruikers van ‘gratis’ internetdiensten niet wat de verborgen kost is van het gebruiken van deze diensten en hoe zij zelf het product worden. De verhalen over wijdverbreide manipulatie door buitenlandse mogendheden doen onze wereld daveren op haar grondvesten, maar tegelijkertijd geven we ons over aan nieuwe spindoctors en de volgende generatie marketeers. De onlinestrijd om stemmen en politieke hegemonie gaan ongemeen voort. Het Wilde Wijde Web is onontgonnen gebeid voor bedrijven en partijen die met telkens betere technieken en telkens meer geld betere resultaten verwachten. Oude media worden in diskrediet gebracht en eigen media worden gecreëerd. Zo wordt de waarheid maar een mening. Of wordt de waarheid een mening, verdedigd door online stoottroepen. De vrijheid van het internet belooft te verworden tot het volgend strijdveld van verdeel en heers, waarbij we allen maar pionnen zijn. (Pieter Velghe – “Internet en sociale media: speelveld van democratie?” in SamPol maart 2018)

EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale

Vrijdagvoormiddag 30 maart 2018 woonde de gouverneur het Bureau en de Algemene Vergadering van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale bij te Duinkerke.  Belangrijkste punten waren het werkprogramma en de begroting 2018.  Als peter van de werkgroep Water gaf de gouverneur toelichting over het werkprogramma.  Ten eerste zal deze werkgroep zijn rol als overleg- en coördinatieplatform voor het integraal waterbeleid opnieuw opnemen.  Een tweede belangrijk element is, de uitvoering van het Interreg V-project Mageteaux dat de verbetering van de waterafvoer bij hoogwater in het grensgebied tussen Duinkerke en Veurne tot doel heeft (30/03/2018)

 

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be