Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg hulpverleningzones

Op 1 maart ging het driemaandelijks overleg door van de gouverneur met de verantwoordelijken van de hulpverleningszones. Tijdens dit overleg wordt er van gedachten gewisseld over actuele thema’s binnen de brandweer. Zo stonden deze vergadering onder meer de besteding van de kredieten op het SEVESO-Fonds en de gevolgen van de sperperiode in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op het budget 2019 van de zones op het programma. De volgende vergadering vindt plaats in juni 2018. (1/03/2018)

De aanhoudende strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten

In 2015 nam de gouverneur het initiatief tot gecoördineerde aanpak zwerfvuil, met de uitwerking van een luik ‘handhaving’. De strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten hoeft weinig motivatie:

  • 75% stoort zich aan zwerfvuil (en toch geeft 80% aan er wel eens zelf te veroorzaken);
  • Het kost handenvol geld: opruimkost van 61 miljoen euro op Vlaams niveau, of €10 per West-Vlaming per jaar en dit is nog een onderschatting;
  • Zwerfvuil schaadt het milieu: de plastiek soep (voorspelling dat er in 2050 meer plastiek afval dan vis in zee aanwezig is), dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Opvliegend metaal als de groendienst de bermen maait, houdt bovendien een veiligheidsrisico in.

Na een handhavingsdag in 2015, volgde er in 2016 een handhavingsweek in West-Vlaanderen. Voor de derde editie in 2017 breidde de handhavingsweek uit naar gans Vlaanderen. De week van de handhaving heeft een dubbele doelstelling:

  • we willen een schouderklopje geven aan wie correct omgaat met afval en bedanken hen met een compliment;
  • we treden op tegen wie hardleers is en eventueel volgt een sanctie.

De gouverneur ging op dit thema ook dieper in tijdens zijn persbabbel.

Veilig fietsen

Veilig fietsen blijft één van de prioriteiten in het kader van verkeersveiligheid. De gouverneur benadrukte dit tijdens zijn persbabbel.

Er worden fietscontroles uitgevoerd door de politie, in samenwerking met de lokale preventiediensten en de scholen.

De controles vinden plaats in twee fases:
Sensibiliseringsperiode: van 1 oktober tot en met 15 november;
Handhavingsperiode: van 16 november tot en met 28 februari.

Ontvangst Dr. Xu en mevrouw Yaoyao

In het kader van de samenwerking op het vlak van gezondheidszorg loopt dr. XU van 21 februari tot en met 11 mei stage in het AZ Delta (Roeselare) en AZ Sint Jan (Brugge). Dr. Xu werd met mevrouw Yaoyao van de Zhejiang Association of Science and Technology op 20 februari verwelkomd door de gouverneur. (20/02/2018)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be