Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Reis naar Compostella

De heer Philippe Malysse vertrekt met de fiets naar Compostella ten voordele van het goede doel ‘Onze Kinderen’ uit Rumbeke. De gouverneur gaf vandaag het startschot bij het vertrek van de heer Malysse en wenste hem een veilige tocht toe. Ook de heer Jean-Marie Pfaff was aanwezig. (1.08.2018)

Nationale feestdag

Op 21 juli, de nationale feestdag werd in de St. Salvatorskathedraal in Brugge een Te Deum gezongen. Vertegenwoordigers van de diverse overheden woonden de plechtigheid bij. Voorafgaandelijk vond een plechtigheid met bloemenhulde plaats aan de gedenksteen bij de Militaire Kapel in de Kartuizerinnenstraat in Brugge. Na het Te Deum was er op de Burg een defilé voor de eretribune en een receptie in het stadhuis. Naast de gouverneur woonden o.m. kolonel Christophe Onraet en gedeputeerden Carl Vereecke en Bart Naeyaert de plechtigheid bij. (21/7/2018)

 

Verwelkoming vijfduizendste bezoeker expo “1914-’18 – De Slag om de Noordzee”

De gouverneur verwelkomde de 5000ste bezoeker aan de expo “1914-’18 – De Slag om de Noordzee” in het Provinciaal Hof, Markt 3, 8000 Brugge. Op 23 april was het precies honderd jaar geleden dat de Raid op Zeebrugge plaatsvond. Het was één van de meest opmerkelijke militaire interventies van de Eerste Wereldoorlog en na de Zeeslag bij Jutland en Trafalgar, één van de meest belangrijke van de Britse marine. Het is in dit kader dat er nog tot 31 augustus 2018 een tentoonstelling ‘1914-’18, de Slag om de Noordzee' plaatsvindt in het Provinciaal Hof in Brugge. (18/7/2018)

Grootscheepse actie op de kusttram

Op donderdag 19 juli 2018 hield de politiezone Blankenberge-Zuienkerke, opnieuw met een aantal partners, een grootscheepse actie op de Kusttram. Alle trams, in beide richtingen, werden staande gehouden en gecontroleerd. De gouverneur kwam een kijkje nemen naar deze actie. (19/7/2018)

Werkbezoek Londen

De gouverneur werd ontvangen in de Royal Chelsea Hospital en was uitgenodigd voor een receptie aan boord van de BNS LEOPOLD I in London. Hij woonde de ceremonie met bloemenhulde bij ter nagedachtenis van de Belgen gesneuveld tijdens de twee wereldoorlogen. Deze ceremonie vond plaats aan de Horse Guards Memorial, in aanwezigheid van Belgische en Britse veteranen en van een detachement van de Belgische Defensie. Op uitnodiging van de Belgische Ambassade in London was de gouverneur aansluitend aanwezig op een receptie in The Wellington Barracks en een lunch in The Caledonian Club. (13-14/07/2018)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be