Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Studiedag Waterbalans en verzilting in de Kustzone

De gouverneur verwelkomde de deelnemers van de “Studiedag Waterbalans en verzilting in de Kustzone”. “Water is belangrijk voor onze provincie.  Water is ook een bijzonder grote uitdaging voor onze provincie.  West-Vlaanderen wordt in veel opzichten door het water én de Noordzee gedragen.  Dit geldt zowel voor haar natuur en haar landschap als voor haar welvaart en haar economie.  Voor onze waterhuishouding is de klimaatontwrichting een fundamentele uitdaging.  Door gepast te anticiperen, kunnen er met en door de klimaatverandering ook nieuwe perspectieven ontstaan.  De aanpassing van ons watersysteem en- beleid aan de gevolgen van klimaatverandering schept ongetwijfeld ook nieuwe mogelijkheden en biedt kansen en ruimte voor innovatie.  Pessimisme helpt ons in elk geval niet vooruit.  We moeten, op zijn West-Vlaams, vooral ook kansen blijven zien”. (04/04/2019)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be