Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Opleiding nood- en interventieplanning voor burgemeesters en hun vervanger

Tijdens de opleiding nood- en interventieplanning voor burgemeesters en hun vervanger gaf de gouverneur de aanwezigen een aantal gouden regels mee. “Maak afspraken met brandweer en politie over welke incidenten die plaatsvinden op uw gemeente u wil ingelicht worden.  Licht uw noodplanningscoördinator in van incidenten waarvan u denkt dat deze ernstig genoeg zijn en dat er coördinatie nodig is.  Spreek met uw gemeentelijke communicatieambtenaar af wanneer u hem of haar contacteert: u bent immers verantwoordelijk voor de informatie aan uw bevolking.  Hoe sneller uw communicatieverantwoordelijke op de hoogte is, hoe sneller de officiële communicatielijn vertrekt.  Hou minimaal 2 keer per jaar een gemeentelijke veiligheidscel: studies wijzen uit dat elkaar kennen in “vredestijd” helpt om op elkaar ingespeeld te zijn tijdens crisissituaties. Oefenen baart kunst.  Oefeningen mogen dan al wat artificieel zijn, ze hebben wel degelijk hun nut om structuren, begrippen en elkaar, beter te leren kennen.  Hoe op een multidisciplinaire manier een incident coördineren is immers geen dagdagelijkse kost”. (02/04/2019)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be