Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Bilaterale ontmoeting deputatie West-Vlaanderen en gedeputeerde staten Zeeland

De gedeputeerden bespraken de stand van zaken van de bilaterale samenwerkingsovereenkomst en de cross border cluster Brexit. Verder stonden ook de visievorming Euregio Scheldemond, omgeving en mobiliteit en toerisme op de agenda. De gouverneur lichtte zijn bevoegdheden op het vlak van maritieme veiligheid toe. (5/11/2019)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be