Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Agreement tussen West-Vlaanderen en Xinhua Press Agency

De provincie West-Vlaanderen werkt reeds 10 jaar samen met de Chinese provincie Zhejiang. In deze bilaterale context ondertekenden gouverneur Carl Decaluwé, gedeputeerde Dirk De fauw en de directeur van  Xinhua EU de heer Liu,  een agreement tussen West-Vlaanderen en Xinhua Press. Met deze agreement wenst de provincie haar activiteiten kenbaar te maken in Zhejiang en omstreken.Ook wij willen Zhejiang kenbaar maken in onze regio. (20.06.2012)

Overleg met Staatssecretaris Verherstraeten

Samen met gedeputeerde Dirk De fauw had de gouverneur een overleg met de Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten in Brussel. Diverse dossiers over gebouwen werden besproken. De staatssecretaris bevestigde dat het de bedoeling is om het Provinciaal Hof in publieke handen te houden en dat er met de diverse overheden zal onderhandeld worden om tot een voor allen aanvaardbare oplossing te komen. (19.06.2012)

Doop vaartuig ‘Wandelaar’

Op uitnodiging van Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, was Carl Decaluwé aanwezig op de plechtige ingebruikname van het nieuw vaartuig “Wandelaar”. Minister Hilde Crevits is meter van dit nieuwe vaartuig . Vlaanderen beschikt met de Wandelaar en de 3 tenderswath’s Westdiep, Wielingen en Westerschelde over een moderne vloot voor beloodsing. (zie www.welkombijvloot.be) (18.06.2012)

Mijmeren en wandelend denken

Beste lezer,

'Mijmeren’ is typisch zo’n woord dat in de toekomst wellicht zal verdwijnen. Want mijmeren doe je bij voorkeur alleen en het liefst lopend, als het even kan op min of meer behaaglijk-boeiende en een tikkeltje geheimzinnige plekken. Waar je niemand tegenkomt. En die plekken worden schaarser en daarom steeds waardevoller. Net als mijmeren, we zullen er steeds meer aan toe zijn maar er steeds minder aan toe komen.

'Wandelend denken’ alleen leidt nergens heen: geheel vrijblijvend, doelloos ronddwalen, leidt misschien wel naar allerlei panorama’s en associaties; maar zonder een doel hebben we geen manier om onze blik te richten, geen referentiekader om het onbelangrijke te scheiden van het betekenisvolle. Als we enkel lopen om te genieten van het moment, van ons lichaam en van het landschap, dan is dat voldoende.

'Verlies vooral niet je plezier in wandelen', zei de filosoof Kierkegaard. 'Ik loop mezelf elke dag tot een staat van welbevinden, weg van elke ziekte; ik ben al lopend tot mijn beste gedachten gekomen en ik ken geen gedachte zo bedrukkend of men kan er wel van weglopen’ . Dus als men gewoon blijft lopen, komt alles vanzelf in orde. Mijmerend of wandelend denken?

Conferentie ‘EU[regio] 2020’

In het kader van de voorbereiding op de nieuwe Europese budgetperiode 2014-2020 organiseerde Euregio Scheldemond een conferentie waarop Carl Decaluwé een slottoespraak hield. Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland participeren gezamenlijk in vijf Interreg-programma’s: Vlaanderen-Nederland, Twee Zeeën, Noordzee, Noordwest-Europa en Interreg C. De voorbereiding van de programma’s, die elk eigen accenten leggen, is volop aan de gang.De bedoeling is samen met andere partners in die programma’s slimme keuzes te maken en bij te dragen aan sterke grensoverschrijdende projecten in andere fondsen.Op de stakeholdersconferentie kon iedereen zijn input en mening geven.(15.6.2012)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be