Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Pollutiebestrijdingsoefening

De pollutiebestrijdingsoefening in de Belgische zeegebieden is een initiatief dat in het kader van de structuur Kustwacht genomen werd. Het directoraat-generaal Leefmilieu - Dienst Marien Milieu stond in voor de coördinatie en de voorbereiding van de oefening. Dit gebeurde in samenwerking met de Kustwachtpartners, de Nederlandse collega’s van Rijkswaterstaat en het Europese Agentschap voor Maritieme Veiligheid. De operationele inzetbaarheid van de Belgische pollutiebestrijdingsmiddelen werd met de gezamenlijke inzet van zowel varende - als  vliegende middelen  geoefend. Het was ook een test van de coördinatie van een pollutiebestrijdingsoperatie onder Belgisch gezag met buitenlandse middelen die in het kader van internationale bijstand gemobiliseerd worden. De gouverneur volgde de manoeuvres met de deelnemende schepen van zeer dichtbij. (28/6/2012)

 

Olympische Spelen in Londen

Het Belgisch hockeyteam bereidt zich aan de Belgische kust voor op de Olympische Spelen in Londen. Bij de persconferentie te Bredene in verband met de veiligheid aan de kust kwam de gouverneur toevallig in contact met de teamleider en het hockeyteam. Het verbaasde hen dat de gouverneur goed op de hoogte was van hun recente prestaties. De gouverneur duimt voor onze Belgische hockeyteam in Londen. (26.6.2012)

Veiligheid aan de kust

Op de persconferentie in Bredene vroeg Carl Decaluwé aandacht voor veiligheid aan de Kust. Communicatie en sensibilisatie zijn voor de gouverneur sleutelbegrippen. Enerzijds moeten de strandbezoekers goed geïnformeerd worden over wat kan en niet kan. Anderzijds moeten de veiligheidsdiensten goed op elkaar afgestemd zijn en op een efficiënte manier kunnen samenwerken om een adequate hulpverlening te kunnen verlenen aan de kustbevolking. Maar veiligheid begint bij de strandbezoeker zelf die er zich moet van bewust zijn dat de zee risico’s inhoudt. (26.6.2012)

Ambtswoning gouverneur

De ambtswoning van de gouverneur is een geklasseerd monument dat tot het Vlaams erfgoed behoort.  Op uitnodiging van de gouverneur bracht Vlaams minister Geert Bourgeois, o.a. bevoegd voor onroerend erfgoed, een bezoek.
Na een rondleiding door het gebouw werd er een overzicht gegeven van de staat waarin het gebouw zich bevindt.  Een aantal herstellingen o.a. aan de dakgoten en schilderwerken zijn dringend nodig.  Daarnaast dienen er binnenin ook een aantal opfriswerken te gebeuren.  Van de gelegenheid zou gebruik gemaakt worden om de diverse lokalen hun authenticiteit terug te geven.   Bij de renovatiewerken medio 1985 werd er hiermee niet omzichtig om gegaan.
Deze renovatiewerken zullen in de tijd gespreid worden.  Want het is meer dan een loutere ambtswoning.  De residentie wordt gebruikt voor vergaderingen, academische zittingen, ontvangst van prominenten.  De minister beklemtoonde het belang van de aanwezigheid van de Vlaamse overheid in de provinciehoofdplaats. (25.6.2012)

Geko Ypres Rally 2012

Naar aanleiding van de Geko Ypres Rally 2012 was de gouverneur op zaterdag 23 juni aanwezig op de conformiteitscontrole van de KP Heuvelland. Samen met burgemeester B. Heens werd nagegaan of de veiligheidsmaatregelen conform waren aan het veiligheidsboek.  De doortocht op de markt te Nieuwkerke weerhield speciaal zijn aandacht. De gouverneur  kon op het terrein vaststellen dat de overheden alle maatregelen nemen om een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau te verzekeren, maar dat incidenten nooit zullen kunnen worden uitgesloten; de zelfdiscipline van de rallyfans is daarbij een belangrijke veiligheidsfactor. (23.6.2012)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be