Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Opening vernieuwd politiehuis Eernegem

Op de opening van het vernieuwd politiehuis in Eernegem benadrukte de gouverneur het belang van het integraal veiligheidsbeleid. Dit betekent dat tal van niet-politionele partners in het veiligheidsbeleid worden betrokken. Er wordt samengewerkt met zowel publieke als private partners waaronder steden en gemeenten, scholen, welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke instanties. Ook aan organisaties van burgers en ondernemers en aan individuele burgers wordt gevraagd om hun verantwoordelijkheid op te nemen en zich te engageren voor een veilige en leefbare omgeving. (10.3.2012)

Rampoefening bij Balta in Sint-Baafs Vijve

Gouverneur Carl Decaluwé maakte kennis met de rampenplanning door actief deel te nemen aan een grote rampoefening die doorging bij het Bedrijf Balta in Sint-Baafs Vijve. Deze oefening gebeurde in samenwerking met de burgemeester van Wielsbeke en de diverse diensten: de brandweer, de politie van de zones Midow en MIRA, de Civiele Bescherming Jabbeke. Ook de Ambulances en de MUG-teams van Waregem, Kortrijk, Harelbeke, Deerlijk, Tielt en de Kruisverenigingen werkten mee. (5.3.2012)

Voorzitterschap Vlaams Instituut voor de Zee

Het voorzitterschap van het Vlaams Instituut voor de Zee is ambtshalve gekoppeld aan het ambt van de gouverneur van West-Vlaanderen. Het voorzitterschap van het VLIZ werd overgedragen aan gouverneur Carl Decaluwé tijdens de vergadering van 12 maart 2012. Er werd ook feestelijk afscheid genomen van voorzitter Paul Breyne. (12.3.2012)

Ontvangst burgemeesters arrondissement Brugge

Voor de bevordering van het persoonlijk contact ontvangt de gouverneur de burgemeesters per arrondissement in zijn ambtswoning. De bedoeling van de bijeenkomst is te horen wat er leeft bij de gemeente, eventuele problemen aan te kaarten en in overleg oplossingen te zoeken.

Op de ontvangst van de burgemeesters van het arrondissement Brugge kwamen uiteenlopende themas aan bod: regioscreening, de coördinatieopdracht van de gouverneur, Agentschap voor binnenlands bestuur, de politiehervorming en de communicatie van de gouverneur. (16.3.2012)

Brochure omgaan met bodemvondsten - opgravingen WO I

Carl Decaluwé heeft ermee ingestemd dat de door de gouverneur in 2004 uitgegeven brochure omgaan met bodemvondsten opgravingen WO I, door de Vlaamse overheid zal worden herwerkt, geactualiseerd en uitgebreid tot heel Vlaanderen. De nieuwe brochure zal een handig instrument zijn voor iedereen die zich bezighoudt met bodemvondsten en erfgoed uit de wereldoorlogen. Zo zal een in West-Vlaanderen gestart initiatief zich verspreiden over heel Vlaanderen. Vlaams Minister Bourgeois zal de herwerking coördineren. (20.3.2012)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be