Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Opening badseizoen in Westende

Op de opening van het badseizoen in Westende  waren er speeches van gouverneur Carl Decaluwé , voorzitter van IKWV Johnny Devey  en privé-secretaris van minister Hilde Crevits , Annie Cool. De gouverneur beklemtoonde de inspanningen van de diverse overheden waardoor onze kust het imago van een gezinsvriendelijke vakantiebestemming heeft. Hij verwees naar het Kustveiligheidsplan van de Vlaamse Regering en de herinrichting van de wandeldijken. De provincie West-Vlaanderen levert een substantiële bijdrage aan de werking van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen en de organisatie van Beaufort 04. Hij vestigde ook de aandacht op  het belang van het autonoom provinciaal overheidsbedrijf Westtoer en  op de inspanningen van iedere kustgemeente om de veiligheid en aantrekkelijkheid van de gemeente te verhogen. (22.6.2012)

Overleg burgemeesters arrondissementen Ieper en Veurne

Op de ontvangst van de burgemeesters van de arrondissementen Ieper en Veurne werd van gedachten gewisseld over allerlei onderwerpen. De Vlaamse opdrachten van de gouverneur (o.m. coördinatieopdracht, regioscreening), het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, de federale opdrachten  (o.m. politiehervorming) en de communicatie van de gouverneur vormden de gespreksonderwerpen. (21.6.2012)

Stageplaatsen in China

In het kader van de samenwerking van de provincie West-Vlaanderen met China worden ook acties ondernomen op het vlak van duurzame economie en onderwijs. De provincie en de POM West-Vlaanderen hebben het economisch en academisch weefsel in West-Vlaanderen samengebracht om na te gaan welke opportuniteiten er zijn op het vlak van onderzoek en stages in China. Het ging over de profielen industriële wetenschappen, handelswetenschappen en arbeids-organisatiepsychologie. Na een inleiding door Carl Decaluwé lichtte gedeputeerde Gunter Pertry de academische samenwerking toe. (20.06.2012)

Agreement tussen West-Vlaanderen en Xinhua Press Agency

De provincie West-Vlaanderen werkt reeds 10 jaar samen met de Chinese provincie Zhejiang. In deze bilaterale context ondertekenden gouverneur Carl Decaluwé, gedeputeerde Dirk De fauw en de directeur van  Xinhua EU de heer Liu,  een agreement tussen West-Vlaanderen en Xinhua Press. Met deze agreement wenst de provincie haar activiteiten kenbaar te maken in Zhejiang en omstreken.Ook wij willen Zhejiang kenbaar maken in onze regio. (20.06.2012)

Overleg met Staatssecretaris Verherstraeten

Samen met gedeputeerde Dirk De fauw had de gouverneur een overleg met de Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten in Brussel. Diverse dossiers over gebouwen werden besproken. De staatssecretaris bevestigde dat het de bedoeling is om het Provinciaal Hof in publieke handen te houden en dat er met de diverse overheden zal onderhandeld worden om tot een voor allen aanvaardbare oplossing te komen. (19.06.2012)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be