Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Patrouilles tegen ramkraken en inbraken

De strijd tegen de recente golf van inbraken in het zuiden van de provincie werd op het Provinciaal Veiligheidsoverleg onder voorzitterschap van de gouverneur besproken. Maximale inspanningen worden geleverd om aan deze vorm van criminaliteit een einde te stellen. Voor de extra patrouilles wordt een beroep gedaan op het Centraal Interventiekorps van de federale politie.(19.3.2012)

Gouverneur steunt "Kies licht"

Foto Sint-Janscollege Poperinge

Het Sint Janscollege te Poperinge ontving de gouverneur om er zijn steun te betuigen voor het vervolgverhaal van het project “Kies Licht”.

Dit initiatief van de ouderraad loopt reeds sedert 2008 en focust vooral op de nood aan een goede zichtbaarheid van de zwakke weggebruiker. Naast de eigen ontworpen “flover” (fluo-cover) die aan de nieuwe eerstejaars geschonken wordt kregen alle leerlingen dit jaar voor hun Valentijn een set spaakreflectoren onder het motto “omdat we jou graag ZIEN”. (14/2/12)


 

Verkeersveilige dag 2012

Op maandag 27 februari 2012 vond in de provincies Oost- en West-Vlaanderen voor de 16de keer de verkeersveilige dag plaats om de kettingbotsing op de E17 in 1996 te herdenken. In West-Vlaanderen werden meer dan 200 extra politiemensen ingezet. De resultaten zijn in vergelijking met de voorgaande jaren eerder bemoedigend. Het aandeel bestuurders dat zich niet aan de snelheidslimieten hield zakte in drie jaar van 21% naar 5,2%. Van de bestuurders die op rijden onder invloed gecontroleerd werden bleken er slechts 1 op 100 te diep in het glas gekeken te hebben. Vorig jaar was dit nog 2,3%. Als blijk van waardering voor de inspanningen van de politiediensten bracht gouverneur Carl Decaluwé een terreinbezoek aan de controledispositieven in de politiezones Vlas, Bredene/De Haan en Damme/Knokke-Heist.

Coördinerende rol van de gouverneur

De gouverneur is door de Vlaamse regering expliciet gemandateerd om een coördinerende rol op te nemen in de relaties tussen de lokale besturen en de verschillende buitendiensten van de Vlaamse overheid. In eerste instantie lijkt de nood aan meer coördinatie en afstemming vooral van toepassing te zijn op infrastructuurprojecten. Maar ook op het vlak van welzijnsprojecten en persoonsgebonden materies kan het nodig zijn om de afstemming te verbeteren. Carl Decaluwé wil zijn coördinatieopdracht dan ook ruimer dan enkel de infrastructuurwerken. Communicatie en vertrouwen, transparantie en efficiëntie staan hoog in het vaandel van de gouverneur. Rekening houdende met het feit dat er reeds vormen van overleg en coördinatie bestaan in West-Vlaanderen, wordt er werk gemaakt van een overlegplatform met de gedeconcentreerde Vlaamse diensten. Na een eerste aftoetsing wordt er gezocht naar meer afstemming en oplossingsgericht werken.

Kustforum

Als gouverneur van de enige kustprovincie in ons land liggen de Noordzee en de Kust de gouverneur nauw aan het hart. Met belangstelling woonde hij dan ook het Kustforum 2012 bij dat door de provincie georganiseerd werd in Oostende. Hierop werd de publicatie “De Kust 2011”, een handig naslagwerk met de belangrijkste kustfeiten 2011 voorgesteld. Samen met diverse betrokkenen werd op het Kustforum ook toekomstgericht nagedacht over volgende thema’s: het strand van de toekomst, de manier waarop het broze evenwicht tussen natuur en recreatie kan gevonden worden. Ook de kustinitiatieven, die dit jaar een award ‘Duurzaam Kustproject’ verdienden, werden deze avond in de kijker gezet.(29/2/12)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be