Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Mijmeren en wandelend denken

Beste lezer,

'Mijmeren’ is typisch zo’n woord dat in de toekomst wellicht zal verdwijnen. Want mijmeren doe je bij voorkeur alleen en het liefst lopend, als het even kan op min of meer behaaglijk-boeiende en een tikkeltje geheimzinnige plekken. Waar je niemand tegenkomt. En die plekken worden schaarser en daarom steeds waardevoller. Net als mijmeren, we zullen er steeds meer aan toe zijn maar er steeds minder aan toe komen.

'Wandelend denken’ alleen leidt nergens heen: geheel vrijblijvend, doelloos ronddwalen, leidt misschien wel naar allerlei panorama’s en associaties; maar zonder een doel hebben we geen manier om onze blik te richten, geen referentiekader om het onbelangrijke te scheiden van het betekenisvolle. Als we enkel lopen om te genieten van het moment, van ons lichaam en van het landschap, dan is dat voldoende.

'Verlies vooral niet je plezier in wandelen', zei de filosoof Kierkegaard. 'Ik loop mezelf elke dag tot een staat van welbevinden, weg van elke ziekte; ik ben al lopend tot mijn beste gedachten gekomen en ik ken geen gedachte zo bedrukkend of men kan er wel van weglopen’ . Dus als men gewoon blijft lopen, komt alles vanzelf in orde. Mijmerend of wandelend denken?

Conferentie ‘EU[regio] 2020’

In het kader van de voorbereiding op de nieuwe Europese budgetperiode 2014-2020 organiseerde Euregio Scheldemond een conferentie waarop Carl Decaluwé een slottoespraak hield. Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland participeren gezamenlijk in vijf Interreg-programma’s: Vlaanderen-Nederland, Twee Zeeën, Noordzee, Noordwest-Europa en Interreg C. De voorbereiding van de programma’s, die elk eigen accenten leggen, is volop aan de gang.De bedoeling is samen met andere partners in die programma’s slimme keuzes te maken en bij te dragen aan sterke grensoverschrijdende projecten in andere fondsen.Op de stakeholdersconferentie kon iedereen zijn input en mening geven.(15.6.2012)

Kennismakingsbezoek provinciale zetel Rode Kruis

In de provinciale zetel van het Rode Kruis West-Vlaanderen werd de gouverneur verwelkomd door de provincievoorzitter van het Rode Kruis Frank Slootmans. Provinciemanager Erwin Vande Capelle gaf een uiteenzetting over de opdrachten van de Provinciale zetel. Tenslotte lichtte de provincieverantwoordelijke Hulpdienst Bernard Morsa de snel inzetbare middelen toe. (13/6/2012)

Bezoek aan Bredene

De gemeente Bredene nodigde Carl Decaluwé uit voor een werkbezoek. Uiteenlopende thema’s werden besproken: de preventiecontracten, de toestand van het Maertensas, de veiligheid op het strand, Beaufort.De gouverneur werd gevraagd om diverse dossiers te bepleiten bij de Vlaamse en federale overheid en het provinciebestuur. (12.6.2012)

Euregio Scheldemond

Als voorzitter van de Scheldemondraad had Carl Decaluwé de eer minister-president Kris Peeters en de Nederlandse Vicepremier Maxime Verhagen te mogen ontvangen voor een werkbezoek in het kader van de biogebaseerde economie in Euregio Scheldemond, samenwerkingsverband van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. In een Ronde Tafel bijeenkomst werd gesproken met de CEO’s van toonaangevende bedrijven, actief rond groene grondstoffen en de bevoegde gedeputeerden van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. De minister-president Kris Peeters en de Nederlandse vicepremier Maxime Verhagen openden de Bio Base Europe Pilot Plant in Gent en het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen. Onderweg van Gent naar Terneuzen werden twee paradepaardjes van de Vlaams-Nederlandse biogebaseerde economie gepresenteerd: Ghent Bio-Energy Valley en het cluster aan het Rodenhuizedok en Biopark Terneuzen. (11.6.2012)

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be