Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

september 2017

Ontdekking Duitse duikboot WOI

In het Belgisch zeegebied werd recent het wrak van een quasi intacte Duitse duikboot uit Wereldoorlog I ontdekt.  Het wrak is pas nu voor het eerst bedoken en mag aanzien worden als een unieke en tot nu toe onaangeroerde site. Uit 11 sites van gezonken U-boten in het Belgische zeegebied, verkeert deze U-boot in de beste bewaringstoestand. De gouverneur en Tomas Termote lichtten deze unieke vondst toe op een persconferentie in het VLIZ. (19/9/2017)

Bezoek actie tijdens handhavingsweek zwerfvuil in Menen

Van maandag 18 tot en met zondag 24 september 2017 vindt de handhavingsweek op zwerfvuil en sluikstorten plaats. Tijdens de handhavingsweek houden deelnemende boswachters, lijncontroleurs van De Lijn, bijzondere veldwachters, wegentoezichters, provinciale domeinwachters, politie, gemeentelijke terreinbeheerders enz. verhoogd toezicht op zwerfvuil en sluikstorten. In 2016 namen al 44 West-Vlaamse gemeenten deel aan de handhavingsweek. Voor de derde editie in 2017 is het West-Vlaams initiatief zelf uitgebreid naar het ganse Vlaamse grondgebied. De gouverneur bracht een bezoek aan de actie in Menen. (18/9/2017)

Bezoek Chinese oorlogsschepen

De haven van Antwerpen ontving drie schepen van de Chinese marine. Op uitnodiging van de Chinese Ambassade woonde de gouverneur een receptie bij aan boord van het Huanggang 577 schip. Hij kreeg er ook een uitgebreide rondleiding. (15 en 16/9/2017)

Wrakkenoverleg

Nemo Link, die via een onderzeese kabel de elektriciteitsnetwerken van het Verenigd Koninkrijk en België verbindt, meldde verschillende vondsten. Tijdens het wrakkenoverleg was er een presentatie over de resultaten van het onderzoek naar deze vondstmeldingen en was er afstemming tussen de verschillende partners over de nood aan bescherming van de onderzochte wraksites.

 

Apolloteam

Beste lezer

De teamrollentheorie van Belbin is nog steeds relevant. De Britse psycholoog Meredith Belbin is immers dé expert op het gebied van samenwerking op de werkvloer. In zijn trainingscentrum in de Engelse countryside rondom Cambridge hangt een ingelijste parabel met de titel “Wiens taak is het?” ‘Dit is een verhaal over vier mensen’, begint het. ‘Ze heetten Iedereen, Iemand, Eenieder en Niemand. Er moest een belangrijke taak voltooid worden, en Iedereen werd gevraagd om het te doen. Iedereen was er zeker van dat Iemand het zou doen. Eenieder had het kunnen doen, maar Niemand deed het. Iemand werd boos...’. Deze parabel geeft het gedachtegoed van Belbin in een notendop perfect weer. De Britse denker werd wereldberoemd met het idee dat een goed team geen verzameling is van willekeurige individuen, maar een organisch geheel waarbij iedereen de rol vervult die hem of haar van huis uit het beste ligt. Net zoals een recept staat of valt met de verschillende ingrediënten, kan de juiste combinatie van teamrollen in een organisatie het verschil maken tussen succes en mislukking. Belbin onderzocht onder meer wat de ideale samenstelling is van een effectief team. Hiervoor gebruikte hij een complex simulatiespel. Teams moesten elkaar concurreren om de beste marktpositie te veroveren en de beste resultaten te bereiken. Dit te midden van veel regels, beperkingen en kansen. Iedereen nam aan dat het team van managers met de meest superieure analytische geesten, het Apolloteam genaamd, glansrijk zou winnen. Het Apolloteam eindigde als laatste. Het waren juist de diverser samengestelde teams, met slechts een enkele bovengemiddelde intelligente geest, die het allerbest presteerden. Hoe meer teams Belbin onderzocht, hoe meer deze resultaten zich herhaalden. (Uit M. Kloppenburg e.a., ‘Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren’).

Nationale Zeeuwse Oesterpartij

Op uitnodiging van de provincie Zeeland en de Stichting Nationale Zeeuwse Oesterpartij woonde de gouverneur de vijftiende Nationale Zeeuwse Oesterpartij bij in Middelburg. Voorafgaand aan de netwerkreceptie vond in de Nieuwe Kerk een symposium plaats rond "Get in the ring!". Jort Kelder nam de genodigden mee langs een aantal kansen en dilemma's op het gebied van energie en energietransitie. De Vlaamse viceminister- president Bart Tommelein gaf aansluitend zijn visie op dit thema. Tijdens de aansluitende netwerkbijeenkomst ontmoette de gouverneur vertegenwoordigers van Nederlandse en Vlaamse overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. (14/9/2017)

Studiedag Circle of Police Leadership

De gouverneur nam deel aan de studiedag rond “Veiligheid en veiligheidsopleidingen in West-Vlaanderen”, een organisatie van de Circle of Police Leadership. Hij ging er dieper in op het thema veiligheid in het algemeen. Gedeputeerde Carl Vereecke sprak over investeren in veiligheid en onderwijs. Tenslotte kwamen ook het masterplan van het POV en de toekomst van de politieopleiding aan bod door respectievelijk Hans Desmyttere, Algemeen Directeur POV en Steve Margodt, Opleidingsdirecteur WPS. (14/9/2017)

Kustburgemeesters veiligheidsoverleg

De gouverneur zat het veiligheidsoverleg met de kustburgemeesters voor. Op de agenda stonden de brandingsporten en de scheepvaartverkeersveilige dagen. Ook de inzet van redders en het gebruik van polsbandjes tijdens het zomerseizoen werden besproken. (13/9/2017)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be