Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Captatieverbod in West-Vlaanderen sterk uitgebreid

De zomerdroogte houdt aan. Door de extreme hitte dalen de peilen van de waterlopen sneller en vermindert de waterkwaliteit almaar meer. Daarom wordt het captatieverbod in West-Vlaanderen verder uitgebreid. Vanaf vandaag kan er enkel nog water worden gecapteerd uit de bevaarbare waterlopen en de onbevaarbare waterlopen van de Oostkustpolder en de Nieuw polder van Blankenberge, mits de nodige vergunning. Het captatieverbod geldt ook voor alle afgesneden meanders van de Leie en de Schelde. Het eerder ingesteld captatieverbod voor alle waterlopen van de IJzer blijft. Het West-Vlaams Droogteoverleg kwam vandaag samen.  Gouverneur Decaluwé stemde af met de waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen over het captatieverbod op provinciegrensoverschrijdende waterlopen. (24/7/2019)

 

Bezoek brouwerij St. Bernardus in Watou

De gouverneur bezocht brouwerij St. Bernardus in Watou. De brouwerij evolueerde op twintig jaar tijd van een paar duizend hectoliters tot circa 40 000 hectoliters verkoop (2017). Er waren hiertoe heel wat investeringen nodig met als voorlopig eindpunt de opening van een volledig nieuwe vleugel in 2018. Er zijn extra magazijnen, een nieuwe brouwerijwinkel, feest-, congres-, en seminariezalen, een nieuwe ontvangstruimte en een indrukwekkende 360° rooftop bar en degustatieruimte. De gouverneur kreeg er een uitgebreide rondleiding en info over de historiek die tot 1930 teruggaat. (15/7/2019)

85ste Cenotaph parade in London

De gouverneur legde namens de Provincie een bloemenkrans neer ter gelegenheid van de 85ste Cenotaph Parade in London. Op uitnodiging van vice- eersteminister Didier Reynders en Ambassadeur Rudolf Huygelen woonde hij een lunch bij in de residentie van de Ambassadeur. Verder was de gouverneur aanwezig op de receptie aan boord van de BNS Louise-Marie in London. (12-13 juli/2019)

Droogtecommissie

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in de waterlopen van het IJzerbekken alarmerend laag. Daarom besliste gouverneur Carl Decaluwé, samen met het provinciaal droogteoverleg, om vanaf 10 juli een captatieverbod voor dit gebied in te stellen. Er mag geen water meer gecapteerd worden uit alle waterlopen van het IJzerbekken. (zie bijlage : persbericht)(10/7/2019)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be