Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Stakeholdersforum

“De centrale doelstelling van het Complex Project Kustvisie is de kust beter beveiligen. Dat zal gebeuren met aandacht voor de bestaande activiteiten en functies, zowel aan landzijde als op zee. Oplossingen om de kustbescherming te verhogen zullen het ruimtegebruik beïnvloeden, maar ze bieden ook kansen voor win-winsituaties voor zowel economische functies (zoals recreatie, toerisme, blauwe economie, landbouw en visserij, …) als natuur en milieu. Participatie van de omgeving en de stakeholders is daarom absoluut noodzakelijk bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging van het Complex Project Kustvisie” aldus gouverneur Decaluwé bij de aanvang van het derde stakeholdersforum. (23/01/2019)

Structureel overleg transmigratie

In aanwezigheid van minister Pieter De Crem vond het structureel overleg transmigratie plaats in de ambtswoning van de gouverneur. De deelnemers bespraken onder meer het cameraschild, de schaalvergroting van politiezones en het grensinformatieteam. (23/01/2019)

Werkbezoek minister De Crem

Minister Pieter De Crem en de gouverneur brachten op woensdag 23 januari een werkbezoek aan de scheepvaartpolitie en de haven van Zeebrugge in het kader van de transmigratie en de brexit. De ministier beloofde extra manschappen te sturen in de strijd tegen transmigratie en mensenmokkelaars. De mogelijkheid wordt bekeken om ook aspiranten van de West-Vlaamse politieschool exclusief toe te bedelen aan West-Vlaanderen. (23/01/2019)

  • Bron: Malek Azoug

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be