Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Inhuldiging monument Duitse begraafplaats in Ledegem

“Herdenkingen doen stilstaan bij gebeurtenissen uit het verleden. Een mens heeft de capaciteit om lessen te trekken uit het verleden. In dit geval ons collectief verleden. Kan een verleden alleen maar worden verwerkt door de 'waarheid' onder ogen te zien? Is de verwerking van een collectief verleden niet zoals die van persoonlijke trauma’s en moeilijkheden? Die worden minder verwerkt, maar vooral herwerkt, ingepast in en bruikbaar gemaakt voor het heden en de nagestreefde toekomst. De verwerking is in grote mate een herwerking, met als resultaat een nieuw zelfbewustzijn. Zo is het ook voor ons collectief verleden. Dat werd bewezen met de uitbouw van Europa. Na de gruwel van de wereldoorlogen werd Europa uitgebouwd, waardoor we nu in de vreedzame en stabiele sfeer leven, die we zo vanzelfsprekend vinden. “ zei de gouverneur op de inhuldiging van het monument Duitse begraafplaats in Ledegem. (7/10/2017)

Herdenkingsplechtigheid 100 jaar Menen Wald, Duitse militaire begraafplaats

Op de Duitse militaire begraafplaats van Menen/Wevelgem, met meer dan 47000 gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog vond een herdenkingsplechtigheid plaats; dit naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de begraafplaats en naar aanleiding van de derde Slag om Ieper. De Volksbund, de stad Menen en de gemeente Wevelgem organiseerden deze plechtigheid. De gouverneur hield er een toespraak. De ambassadeur van Duitsland woonde deze plechtigheid ook bij. (6/102017)

 

Overleg Kustwacht

Onder voorzitterschap van de gouverneur vond het overleg Kustwacht plaats. Op de agenda stonden de terugkoppeling overleg staatssecretaris Noordzee, een toelichting Comité P en het overlopen van milieu-gerelateerde actiepunten. Verder kwamen de stand van zaken van het project Kustwachtcentrale en van de oprichting van de federale organisatie voor maritieme beveiliging aan bod. (6/10/2017)

Trafalgar Night

Mars & Mercurius Brugge/West-Vlaanderen nodigde de gouverneur uit op de ontmoetingsavond “Trafalgar Night” in de Cultuurfabriek in Sijsele-Damme. Deze feestelijke avond met historische voordracht over de Slag bij Trafalgar vormde een aanloop naar de viering van het dertigjarig bestaan van Mars & Mercurius Brugge/West-Vlaanderen. Ook de leden van andere verenigingen binnen de provincie die gelijklopende doelstellingen nastreven waren hierop aanwezig. De organisatie geeft hiermee een aanzet tot een traditie van jaarlijkse ontmoetingen tussen officieren en gewezen officieren en leidinggevenden uit de publieke en private sector, om zo tot een socio-professioneel netwerk te komen binnen onze provincie. (2/10/2017)

  • Trafalgar Night

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be