Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

CIC-overleg en Provinciaal Veiligheidsoverleg

Op maandag 19 februari vond het CIC-overleg en Provinciaal Veiligheidsoverleg plaats. Gouverneur Decaluwé zat beide vergaderingen voor. Tijdens het CIC-overleg werd het jaarverslag 2017 besproken met een vooruitblik op de uitdagingen voor 2018.

Het Provinciaal Veiligheidsoverleg focuste op een overzicht van de transmigrantenproblematiek tijdens het voorbije jaar en de inzet van het interventiekorps van de federale politie in de provincie.

Ook werd een uiteenzetting gegeven over de problematiek van domiciliefraude en het integriteitsonderzoek dat in 2017 in de West-Vlaamse politiezones werd afgenomen. Afsluitend kwam ook de samenwerking tussen de Lijn, politie en parket in de provincie West-Vlaanderen aan bod. (19/02/2018)

Veilig Motorrijden

Een ander item tijdens de persbabbel was "Veilig motorrijden":

Een campagne rond de sensibilisering van motorrijders (goed onderhouden motorfiets, correcte veiligheidskledij, kennis van de wegcode, hoffelijk gedrag, enzovoort). De handhavingsperiode met controles vindt plaats vanaf de sensibiliseringsdag tot 1 november;
De sensibiliseringsdag geldt als startschot van de campagne (tweede helft april) en bestaat uit een motorrit + behendigheids- en rijvaardigheidsproeven.

 

Verkeersveilige week

De verkeersveilige week is vanaf 2018 gekoppeld aan de herdenking van de kettingbotsing op 3 december 2013 op de A19 te Zonnebeke.
Tijdens de verkeersveilige week worden in alle PZ doorgedreven alcohol-, drugs- en snelheidscontroles uitgevoerd, gekoppeld aan controles op het gebruik van GSM of smartphone, gordeldracht, ...De gouverneur lichtte dit toe tijdens zijn persbabbel.

Een nieuwe format verkeersveiligheidsbeleid in West-Vlaanderen

Ook het thema verkeersveiligheid kwam aan bod tijdens de persbabbel van de gouverneur.

Een rationalisatie van het aantal campagnes en projecten is noodzakelijk voor een efficiënter en gerichter verkeersveiligheidsbeleid binnen de provincie West-Vlaanderen. Dit moet resulteren in een grotere participatie en beoogde resultaten van alle West-Vlaamse politiezones, steden en gemeenten.

Jaarlijks blijft verkeersveiligheid een algemene beleidsprioriteit, met de focus op specifieke actiepunten onder de vorm van campagnes en projecten. Bijkomende projecten of acties blijven steeds mogelijk.

Het nieuw format verkeersveiligheidsbeleid ging van start op 1 januari 2018, met als grote principes:

  • Focus verkeersveiligheid blijft een prioriteit binnen het algemeen beleid van de gouverneur, reguliere werking PZ en lokaal beleid steden en gemeenten;
  • Specifieke werking op bepaalde actiepunten;
  • Nieuwe input verkeersveilige week;
  • Geen wekelijkse aankondigingen meer van politiecontroles in de PZ. Nadruk op het feit dat deze uiteraard wel nog plaatsvinden.

BE-alert in West-Vlaanderen

De gouverneur kaartte tijdens zijn persbabbel ook Be-alert in West-Vlaanderen aan. BE-alert is een tool om de bevolking te alarmeren in geval van een noodsituatie. Wie zich als burger inschrijft op de tool kan via sms, via gesproken boodschap, via e-mail, via fax of via sociale media verwittigd worden van een noodsituatie die zich voordoet op het adres of op de adressen waarmee hij zich registreerde. De tool werkt ook via een sms-alert, dit betekent dat de aanwezigen in een bepaalde regio (via kaart te selecteren), kunnen ingelicht worden van een noodsituatie, zonder dat ze zich vooraf registreerden. Louter de aanwezigheid in het gebied volstaat dan om ingelicht te worden.  Op dit moment kunnen de gemeenten dit nog niet zelf doen. Een dergelijke alarmering kan enkel via het crisiscentrum. De volledige tekst vindt u als bijlage.

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be