Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Veilig fietsen

Veilig fietsen blijft één van de prioriteiten in het kader van verkeersveiligheid. De gouverneur benadrukte dit tijdens zijn persbabbel.

Er worden fietscontroles uitgevoerd door de politie, in samenwerking met de lokale preventiediensten en de scholen.

De controles vinden plaats in twee fases:
Sensibiliseringsperiode: van 1 oktober tot en met 15 november;
Handhavingsperiode: van 16 november tot en met 28 februari.

Ontvangst Dr. Xu en mevrouw Yaoyao

In het kader van de samenwerking op het vlak van gezondheidszorg loopt dr. XU van 21 februari tot en met 11 mei stage in het AZ Delta (Roeselare) en AZ Sint Jan (Brugge). Dr. Xu werd met mevrouw Yaoyao van de Zhejiang Association of Science and Technology op 20 februari verwelkomd door de gouverneur. (20/02/2018)

Evaluatie Provinciale oefening Wheely – luchthaven Brugge-Oostende

Recentelijk vond de terreinoefening plaats op de internationale luchthaven Brugge – Oostende. Daar werd ook een alarmeringsoefening aan gekoppeld, waarbij zowel de alarmering van de hulpdiensten als de verwittiging van de leden van het CC-PROV door het HCS112 werden getest. Dit alles gebeurde in real-time. Uit de evaluatie van de oefening, onder voorzitterschap van de gouverneur, werden nuttige conclusies voor de toekomst getrokken. (21/2/2018)

Modder op de weg

Dit item kwam ook ter sprake tijdens de persbabbel. Deelnemende gemeenten organiseren in de periode van 1 september tot en met 31 december een “Lokaal Meldpunt”. Dit staat in voor informatieverstrekking aan de lokale landbouwers, organisatie van informatiesessies en verspreiding van het campagnemateriaal en signalisatieborden.

Veilig naar school

Tijdens de persbabbel kwam ook het project Veilig naar school aan bod. Gouverneur Decaluwé, Bellewaerde en de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen verstuurden een brief naar de West-Vlaamse lagere en secundaire scholen om hun eigen projecten (reeds bestaande) in het kader van verkeersveiligheid voor te stellen. Projecten kunnen voorgesteld worden door een filmpje, dossier, tekeningen, foto’s enzovoort. Scholen kunnen hun projecten indienen tot en met 31 maart 2018. De winnende lagere en secundaire school krijgt naast de titel van “Meest Verkeersveilige School van West-Vlaanderen” ook een award, 30 tickets voor een schoolreis naar Bellewaerde en een werkingskrediet van 500 euro aangeboden door de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen. De jury gaat op bezoek bij de winnende lagere en secundaire school om de prijzen te overhandigen. De scholen krijgen hierbij ook de kans hun project ter plaatse voor te stellen. Meer info zie bijgaande flyer

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be