Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Feestelijke zitting en nieuwjaarsdrink Blauwe Cluster

De gouverneur woonde de feestelijke zitting en de nieuwjaarsdrink van de Blauwe Cluster bij op vrijdag 25 januari bij de Verbeke Foundation in Kemzeke. Caroline Ven, CEO van “De Blauwe Cluster”, gaf een uiteenzetting over 2018: de Blauwe Cluster schoot uit de startblokken en 2019: vooruitblik richting blauwe groei. Philippe De Backer, minister voor de Noordzee, ging dieper in op de krijtlijnen van het “Marien Ruimtelijk Plan”. (25/01/2019).

Stakeholdersforum

“De centrale doelstelling van het Complex Project Kustvisie is de kust beter beveiligen. Dat zal gebeuren met aandacht voor de bestaande activiteiten en functies, zowel aan landzijde als op zee. Oplossingen om de kustbescherming te verhogen zullen het ruimtegebruik beïnvloeden, maar ze bieden ook kansen voor win-winsituaties voor zowel economische functies (zoals recreatie, toerisme, blauwe economie, landbouw en visserij, …) als natuur en milieu. Participatie van de omgeving en de stakeholders is daarom absoluut noodzakelijk bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging van het Complex Project Kustvisie” aldus gouverneur Decaluwé bij de aanvang van het derde stakeholdersforum. (23/01/2019)

Structureel overleg transmigratie

In aanwezigheid van minister Pieter De Crem vond het structureel overleg transmigratie plaats in de ambtswoning van de gouverneur. De deelnemers bespraken onder meer het cameraschild, de schaalvergroting van politiezones en het grensinformatieteam. (23/01/2019)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be