Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Feestdiner ten voordele van de vzw Beschermcomité Oikonde

De gouverneur woonde het diner bij ten voordele van de vzw Beschermcomité Oikonde Kortrijk. Deze organisatie biedt opvang, ondersteuning en begeleiding aan ‘thuisloze’ personen die zich in een noodsituatie bevinden. De organisatie streeft ernaar een kader en vaste structuur te geven in aanloop naar een stabiele woonomgeving en werk. Op die manier worden er kansen gecreëerd voor een geslaagde re-integratie in de samenleving. (20/10/2017)

TTX-oefening ‘Dalton’ in het Penitentiair Complex Brugge

Op vraag van de directie van het Penitentiair Complex Brugge werd er een TTX-oefening uitgewerkt in samenwerking met de Dienst Noodplanning. Deze oefening had tot doel het intern noodplan en het provinciaal BNIP PCB uit te testen. Daarnaast was er aandacht voor de communicatie tussen CP-OPS en CC-PROV door gebruik te maken van de beschikbare middelen. Ook de multidisciplinaire coördinatie vormde een belangrijk aspect. Verder werd het alarmeringsschema getest voor de melding van een incident in het PCB. De gouverneur fungeerde als voorzitter van het CC-PROV. (23/10/2017)

Slotevenement en prijsuitreiking provinciale fietsverkeersquiz.

Een veilige plaats voor elke fietser op onze West-Vlaamse wegen is het jaarlijks opzet van de verkeerscampagne “Fietstoerisme in Harmonie” om het fiets- en wielertoerisme in onze provincie veilig, hoffelijk, reglementair, leefbaar en harmonieus te houden. Voor het vijfde jaar op rij kon deze campagne rekenen op de samenwerking met de organisatoren van de fietsbeurs Velofollies. Op de beurs organiseerde de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen ook opnieuw de provinciale fietsverkeersquiz. Op het slotevenement in Rumbeke reikte de gouverneur de prijzen uit. (19/10/2017)

 

Jubileumviering 25 jaar Monumentenwacht West-Vlaanderen

“De missie van Monumentenwacht blijft na 25 jaar nog steeds ongewijzigd overeind staan: inzetten op onderhoud van erfgoed door regelmatige inspecties om dure restauraties te vermijden, ofwel: “voorkomen is beter dan genezen”. De monumentenwachters zijn als het ware de huisdokters van de erfgoedsector geworden waar de eigenaars en beheerders om de 4 of 5 jaar eens terecht kunnen om hun erfgoed te laten screenen met eventuele doorverwijzing naar specialisten. Dat dit alles kan functioneren hebben we voor een groot stuk te danken aan de provincies en, in ons geval, aan de provincie West-Vlaanderen in het bijzonder. De provincies financieren immers sinds 2014 volledig voor 100 procent hun eigen provinciale monumentenwachtvereniging. En de 5 provincies financieren samen ook de basiswerking van de koepel Monumentenwacht Vlaanderen (behalve de drie bijzondere opdrachten die door de Vlaamse overheid ondersteund worden). We mogen daarvoor eens op onze borst kloppen en er terecht fier op zijn” zei de gouverneur op de jubileumviering 25 jaar Monumentenwacht West-Vlaanderen. (22/10/2017)

  • Bron: foto Jan

Eedaflegging West-Vlaamse Politieschool

Op de eedaflegging van de nieuwe lichting in de West-Vlaamse Politieschool zei de gouverneur: ‘Uw leerproces is echter nooit ten einde. U zal zich gedurende uw hele carrière moeten bijscholen want wetgeving is uiteraard onderhevig aan verandering en u kan zich niet permitteren achterop te raken als u een kwaliteitsvolle dienstverlening wil blijven aanbieden. U zal dus een leven lang moeten leren!’ (17/10/2017)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be