Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Raad van bestuur – algemene vergadering WFIV

De gouverneur zat de raad van bestuur en de algemene vergadering van het West-Vlaams Facilitair Instituut voor de Veiligheidsdiensten voor in Zedelgem. Op de agenda stonden de stand van zaken van het masterplan, de bespreking van het begrotingsvoorstel 2019 en enkele personeelszaken. (22/11/2018)

 

Ontvangst Chinese delegatie uit Zhejiang

De gouverneur ontving een delegatie uit Zhejiang in zijn Ambtswoning. Gedeputeerde Jean de Bethune, de provinciegriffier en de directeur en medewerkers van de dienst Externe Betrekkingen waren hierop aanwezig. De Chinese delegatie werd geleid door de heer Chen Xin, secretary-general of Zhejiang Provincial People’s Government. (22/11/2018)

  • Chinese delegatie Zhejiang
  • Chinese delegatie Zhejiang

Dagelijks bestuur WOBRA

De gouverneur zat de vergadering van het dagelijks bestuur van de WOBRA voor. Op de agenda stonden de werking van de ambulanciers- en brandweerschool en de opleiding redder aan zee. De begroting 2019 werd eveneens voorgelegd. (22/11/2018)

MOVI-seminarie in Berlijn

De gouverneur nam deel aan het MOVI-seminarie in Berlijn. Dit is het informele kennisdelingsnetwerk van de Vlaamse overheid. Hierbij kwam het belang van creativiteit en innovatie aan bod. Er volgde een voorstelling van het start-up beleid. De delegatie bezocht er ook de Euref-Campus, het stadsdeel van de toekomst. Ze kregen een presentatie over toekomstige mobiliteitstrends en over geautomatiseerd rijden. Verder was er een bezoek aan Silican Allee en een rondleiding Berlijn WOII. (18/11 – 21/11/2018)
 

Transparantie-idealisme

Beste lezer

Almaar meer is er de luide roep naar meer transparantie. Transparantie roept een controlesysteem in het leven, met risicomijding als doel. Transparantie-idealisten vergeten weliswaar dat de feiten nooit voor zich spreken. Bestuurskundige Paul Frissen stelt over transparantie-idealisten: ‘Bij hen bestaat het idee dat als alles open en zichtbaar is, we in een volstrekt heldere, controleerbare en rationele wereld terechtkomen. Dat is een ontkenning van de politiek: die bestaat juist omdat beslissingen zich nu eenmaal vaak onttrekken aan de rationaliteit. Neem het vluchtelingenvraagstuk: wie mag hier wonen en wie niet? In de kern is dat een politieke beslissing, omdat het niet uit te rekenen is’. Frissen schrijft in zijn boek ‘Het geheim van de laatste staat’ dat transparantie in een democratie onmisbaar is, als een middel om een oogje op de machthebbers te houden. Zijn punt is dat het verlangen naar openheid zich te veel richt op zaken als declaraties en nevenfuncties, ‘symbolische kwesties die volgens de logica van de media aantrekkelijk zijn’, en te weinig op de kernvragen bij de controle op de macht: hoe zijn de beslissingen tot stand gekomen, welke belangen hebben daarbij een rol gespeeld, in hoeverre zijn de grenzen die de rechtsstaat aan machthebbers stelt in acht genomen? (Marcel Van Hooven, “De functie van de fiducie”, De Groene Amsterdammer, 11 oktober 2018)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be