Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Kustburgemeesters veiligheidsoverleg

Op de agenda van het veiligheidsoverleg kustburgemeesters stond de financiering IKWV. Verder werd een overzicht gegeven van de nieuwe regelgeving in het herzien Marien Ruimtelijk Plan 2020 inzake de gebruiksvergunningen ‘commerciële en industriële activiteiten’. Ook kwam de maritieme strategie Noordzee Frankrijk aan bod, de nieuwe wetgeving pleziervaart en de evaluatie van de verkeersveilige dagen. Tenslotte stond de procedure walvisredding op de agenda. (18/9/2019)

Kick-off VIVES LiveLab

"Meer en meer komen zorgprofessionals terecht in de eerstelijnszorg. Daarom is het van fundamenteel belang dat die professionals hierop voorbereid zijn en dat er interprofessionele opleidingen zijn. Dat kan hier bij VIVES en daarom zijn we hier samen. Het is duidelijk dat VIVES met haar onderwijsaanbod niet louter is afgestemd op de economische noden, maar zeker ook op de ruime noden-noemer van onze zorgende samenleving. Dat capteren en vertalen naar professionele zorg voor gepaste kennis en competenties is een puike en verdienstelijke inzet." zei de gouverneur op de kick-off van het VIVES LiveLab. (23/9/2019)

Opening academiejaar UGent

De gouverneur woonde de opening van het academiejaar UGent bij. Deze opening vormt jaarlijks een moment om vooruit te blikken, en om de banden van de UGent met de stad en het stedelijk weefsel symbolisch te duiden. Een universitaire stoet van academici en personeelsleden trok doorheen de stad. In de aula vond een academische zitting met diverse toespraken plaats. (20/9/2019)

Waterpeilverhoging voor natuurherstel in de Blankaart gaat nieuwe fase in

Onder leiding van de gouverneur werd in de Blankaart een nieuw, hoger waterpeil ingesteld. Daardoor kan de Blankaart zich als natuurgebied verder ontwikkelen. Hiermee wordt een plan uitgevoerd dat in 2001 in een raamakkoord over het waterbeheer in de Blankaart door 16 partijen is gemaakt. De gouverneur zei: "Alle partners beseffen dat we door een goede samenwerking en door respect voor de belangen van alle partijen mooie resultaten kunnen neerzetten. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de Blankaart een belangrijke inspiratiebron zal blijven voor andere gebieden en projecten in West-Vlaanderen en daarbuiten." (23/09/2019)

Inspiratiemoment – handhaving zwerfvuil en sluikstorten

In 2015 startte de gouverneur met een handhavingsinitiatief voor zwerfvuil en sluikstorten, met jaarlijks als sluitstuk de week van de handhaving. Het provinciehuis Boeverbos vormde zo voor het vijfde jaar op rij het decor waar onze West-Vlaamse toezichthouders goede praktijken uitwisselen. De gouverneur verwelkomde de aanwezigen en verwees naar de voorbeeldrol die we te vervullen hebben in het streven naar een propere omgeving. Tom De Schepper (VVSG) schetste het algemeen kader van handhavingsmogelijkheden. Sabine Jansen (D&B) bracht goede praktijken voor gedragsbeïnvloeding. Aansluitend waren er werksessies over de aanpak van doelplaatsen, de inzet van camera’s, concrete cases en de mogelijkheden tot ondersteuning voor projecten. (16/09/2019)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be