Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Nieuwjaarsreceptie personeel

In het Concertgebouw in Brugge organiseerde de Provincie naar jaarlijkse traditie de nieuwjaarsreceptie voor het personeel. De gouverneur zei: "Hoe makkelijk het ook lijkt, we zijn vaak niet vriendelijk genoeg voor de mensen om ons heen. Vriendelijkheid is meer dan vrolijke beleefdheid. Vriendelijkheid is rekening houden met de ander en gevoelig zijn voor de wensen en behoeftes van de ander. Wie rekening houdt met de ander, maakt veel vaker mee dat de ander ook rekening houdt met haar of hem. Vriendelijkheid maakt verandering ook aannemelijker. Dit jaar is het citaat op mijn nieuwjaarskaart: Er zijn drie dingen belangrijk in het leven van een mens. Het eerste is vriendelijkheid. Het tweede is vriendelijkheid. En het derde is vriendelijkheid. Het is een citaat van de Amerikaanse auteur Henry James." De Gouverneur wenste iedereen een beloftevol en gezond jaar. (2/1/2018)

Bijeenkomst "Naar een systeem van vaste DIR MED en adjunct DIR MED in West-Vlaanderen"

De gouverneur ondernam de eerste stappen om te peilen naar de haalbaarheid van een vast systeem van DIR MED en adjunct DIR MED in West-Vlaanderen, zoals dit bestaat in Oost-Vlaanderen. Uiteraard trok hij dokter Vermeulen, federale gezondheidsinspecteur voor West- en Oost-Vlaanderen, mee in het bad. Dit is zijn eerste gesprekspartner binnen de provincie voor de medische kant van de noodplanning. Dokter Vermeulen gaf de nodige toelichting over het  systeem. Na deze uiteenzetting polste de gouverneur bij de ziekenhuisvertegenwoordigers naar de mening over de haalbaarheid van het systeem en de eventuele bereidheid van de ziekenhuizen om in te stappen. (18/12/2017)

Verkiezing bestuur Westkustpolder

De gouverneur riep de tweede algemene vergadering bijeen van de Westkustpolder, een volgende stap in het proces van de fusie tussen Polder Noordwatering Veurne en Polder De Moeren.
In Salons De Lelie te Beauvoorde (Veurne) trad de gouverneur op als voorzitter van de verkiezing van het bestuur van de Westkustpolder.
Aansluitend legden de verkozen bestuursleden de eed af in handen van de gouverneur.
Daarmee is de oprichting van de fusiepolder voltooid en kan het nieuwe bestuur aan de slag. (22/12/2017)

Voorstelling visietekst 2050 Noordzee

Staatssecretaris Philippe De Backer stelde in Zeebrugge de visietekst voor de Noordzee voor. Deze visie kwam tot stand met de medewerking van 150 deelnemers uit wetenschappelijke instellingen, overheden, sectoren actief op de Noordzee, gemeenten, ... Een uniek traject die op algemene vraag een vervolg zal krijgen. (20/12/2017)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be